‘กรณ์’ชูนโยบายปชป. แก้จน สร้างคน สร้างชาติ กระจายอำนาจเลือกตั้งผู้ว่าฯทุกจังหวัด

นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การทำงานนโยบายครั้งนี้ของประชาธิปัตย์แตกต่างไปจากอดีต เนื่องจากมีเวลาถึง 5 ปี ทำงานกันทุกวันในการติดตามปัญหาของคนทุกกลุ่มในสังคมกลั่นกรองและคิดค้นนโยบายจนออกมาเป็น “แก้จน สร้างคน สร้างชาติ” และเป็นกรอบที่สามารถดำเนินการได้ทันที

“นโยบายที่ต้องดำเนินการไปพร้อมกันเริ่มจาก แก้จน ด้วยการเพิ่มรายได้ ลดหนี้สิน ลดค่าใช้จ่าย สร้างคน โดยการมองไประยะยาวเพิ่มขึ้น ตอบโจทย์ขีดความสามารถในการแข่งขันคนไทย ศักยภาพคนไทย ตอบโจทย์สังคมสูงอายุ การลดความเหลื่อมล้ำที่แท้จริงคือการเพิ่มความรู้ ความเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหาต่ออนาคตมากที่สุดคือการเข้าถึงการศึกษา และ สร้างชาติ คือวิสัยทัศน์การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ความเข้มแข็งและมั่นคงให้กับสังคมได้แก่ แก้ปัญหายาเสพติด ปฏิรูปการบริหารประเทศซึ่งเป็นที่มาของการกระจายอำนาจ ทุกเรื่องที่กล่าวมาคือหลักคิดจากการกระจายอำนาจ เช่นเลือกผู้ว่าฯทุกจังหวัด หรือย้อนไปสร้างคนเรื่องการศึกษาก็จะแก้ด้วยการกระจายอำนาจทางการศึกษา ชุมชนเป็นเจ้าของโรงเรียน” รองหัวหน้าพรรประชาธิปัตย์ กล่าว

นายกรณ์ กล่าวว่า จุดแข็งนโยบายประชาธิปัตย์ ครั้งนี้เรามีความชัดเจนมากกว่าทุกพรรค อาจจะมีวาทกรรมประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ แต่ในเนื้อหาสาระของการบริหาร การทำนโยบายที่จับต้องได้ ไม่ค่อยเห็นพรรคอื่นๆ ที่สามารถชี้แจงออกมาได้ ส่วนของเราชัดเจนต้งแต่ธันวาคม และเริ่มลงรายละเอียดในแต่ละพื้นที่ด้วยซ้ำไป เช่นล่าสุดไปสมุทรสาคร ก็ชัดเจนสำหรับนโยบายเชิงลึกของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับแนวทางหลักของพรรคนั่นคือ “แก้จน สร้างคน สร้างชาติ”

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้มนัส สัตยารักษ์ : วิจารณญาณกับคอร์รัปชั่น
บทความถัดไปประชาชนพร้อมจะตัดสินใจด้วยสำนึก และตระหนักถึงอำนาจแห่งสิทธิของตัวเองหรือยัง ?