ทูตอิสราเอล ชี้ กรณี ‘BNK48’ สวมเสื้อยืดสวัสดิกะนาซี ทางแก้คือ “การศึกษา การศึกษา และการศึกษา”

งานวันรําลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สากลขององค์การสหประชาชาติประจําปี ๒๕๖๒
สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟิก (ยูเอ็นเอสแคป) จัดงานวันรําลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สากลขององค์การสหประชาชาติ ในปีนี้มีขึ้นในวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์การประชุมองค์การสหประชาชาติ

.
วันที่ ๒๗ มกราคมของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติและประเทศสมาชิกรําลึกถึงชาวยิวหกล้านคนและผู้บริสุทธิ์อีกห้าล้านคน ที่ตกเป็นเหยื่อ ของการสังหารอย่างเป็นระบบโดยนาซี
แม้ว่าเหตุการณ์อันทารุณโหดร้ายนี้จะผ่านมานาน ๗๐ ปี แล้ว แต่ในปัจจุบันยังมีความเกลียดชัง การมีอคติ การกระทําทารุณและเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นทั่วโลกในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในอดีตจึงเป็นเครื่องเตือนสติ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน มิให้เหตุการณ์อันโหดเหี้ยมนี้เกิดซ้ำอีก

.
พิธีเริ่มด้วยการกล่าวสุนทรพจน์โดย  ดร. เมเอียร์ ชโลโม เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทย และจุดเทียนเล่มแรกเพื่อเป็นการรําลึก ถึงผู้จากไปในเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ สำหรับแขกผู้มีเกียรติท่านอื่นที่กล่าวสุนทรพจน์ได้แก่ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจําประเทศไทย นายเกออร์ค ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเดนมาร์คประจําประเทศไทย  นายอุฟเฟ้อ โวล์ฟเฮชเชล และ นายชิฮิโร ซึกิฮาระ หลานปู่ของ นายชิอูเนะ ซึกิฮารา นักการทูตชาวญี่ปุ่น ผู้ได้นําหน้าที่การงาน อนาคต และความปลอดภัยของครอบครัวตนเองมาเสี่ยงเพื่อช่วยชีวิตชาวยิวในลิทัวเนีย หลายพันคนให้รอดพ้นจากถูกสังหาร

.

นอกจากนั้นยังมีการกล่าวสุนทรพจน์ผ่านทางวิดิทัศน์ของนายอันโตนิโอ กูแตเรส เลขาธิการองค์การ สหประชาชาติ และสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ในระหว่างพิธียังมีการแสดงดนตรีโดย นักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วย

.
สําหรับปีนี้ เป็นการครบรอบปีที่ ๗๕ ที่ประชาชนเดนมาร์คได้ช่วยเหลือชุมชนชาวยิวให้รอดพ้นจากการถูกสังหาร ในห้วงแห่งความมืดมนอย่างที่สุด ที่เคยเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติ ช่วงเวลาที่ชาวยิวในยุโรปต้องเผชิญกับความเกลียดชังและอคติ แต่ชาวยิวในเดนมาร์คยังคงภูมิใจในความเป็นคนยิว ชาวเดนมาร์คไม่เพียงแต่ยืนเคียงข้างชุมชนชาวยิว พวกเขายังได้ปกป้องเพื่อนร่วมชาติชาวยิวให้พ้นจากโศกนาฏกรรม ด้วยการพาพวกเขาหลบหนี ออกไปด้วยเรือประมงลําเล็กๆ และส่งขึ้นฝั่งสวีเดนอย่างปลอดภัย วีรกรรมของชาวเดนมาร์คในครั้งนี้เปรียบเสมือนแสงแห่งมนุษยธรรมและศีลธรรม ที่ส่องสว่างอยู่ในท้องทะเลอันมืดมิด


ในขณะที่ทั่วโลกจัดงานรําลึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยสมาชิกคนหนึ่งของวง BNK48 สวมเสื้อยืดที่ มีสัญลักษณ์สวัสดิกะของพรรคนาซีเยอรมนี ในการซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่ โดยไม่ทราบถึงนัยของสัญลักษณ์นี้ วันนี้สมาชิกของวง BNK48 ได้มาร่วมพิธี รําลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สากลเพื่อทําความเข้าใจเรื่องโฮโลคอสต์ และมีความเห็นร่วมกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลว่า จะเป็นผู้นําจัด กิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อเยาวชนไทย

ทั้งนี้เอกอัครราชทูตอิสราเอลได้กล่าวในสุนทรพจน์ระหว่างพิธีว่า “ประชาคมโลกได้เรียนรู้ถึงเหตุการณ์นี้ จริงหรือ สิ่งเดียวที่จะหยุดความเกลียดชังได้ ก็คือ การศึกษา การศึกษา และการศึกษา”