“ทษช.” ชูแนวคิด ‘เทคซิโนมิกส์’ แก้ศก.ประเทศ อัด คสช.ผลาญงบ 5 ปี 16 ล้านล้าน ยังแก้อะไรไม่ได้

วันที่ 30 มกราคม 2562 ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) กล่าวว่า การเปิดตัวแนวคิด ‘เทคซิโนมิกส์’ ในการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเลือกตั้งของพรรควานนี้ (29 ม.ค.62) เพื่อแสดงจุดยืนของ ทษช.ในการสานต่อเจตนารมณ์ของพรรคไทยรักไทย ในการเป็นตัวแปรสำคัญที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ

ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะซบเซาของเศรษฐกิจหลังฟองสบู่แตกในปี 2540 เป็นหนี้ไอเอ็มเอฟ 5.1 แสนล้านบาท รัฐบาลไทยรักไทยใช้เวลาเพียง 2 ปี ใช้หนี้หมดทุกบาททุกสตางค์ สิ่งนี้คือตัวอย่างของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจแบบคู่ขนาน หรือ Dual Track Policy ที่พึ่งพาการส่งออกไปพร้อมกับการเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน ทำให้ 6 ปี ของรัฐบาลไทยรักไทยใช้งบประมาณไปเพียง 6.2 ล้านล้านบาท แต่สามารถแก้วิกฤตของประเทศได้สำเร็จ

ขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศกลับมาอีกครั้ง คสช.เป็นสาเหตุที่ทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤตหลายด้าน คนตกงาน การค้าขายย่ำแย่ ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ กฎหมายบางอย่างเอื้อต่อนายทุน แต่ 5 ปีของรัฐบาล คสช. ใช้เงินไปถึง 16 ล้านล้านบาท ประชาชนกลับไม่ได้รับประโยชน์ ไม่มีผลงานให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมจากเม็ดเงินดังกล่าว

‘เทคซิโนมิกส์’ คือ ทางออกของการแก้วิกฤต เราจะใช้นโยบาย Dual Track Policy กับเทคโนโลยี แก้ปัญหาของประเทศ ด้วย 5 โอกาสใหม่ของคน 5 กลุ่ม ทั้งในภาคการเกษตรที่เราจะยกระดับราคาสินค้าเกษตรควบคู่กับการเกษตรแบบแม่นยำ หรือ Precision Agriculture มาวิเคราะห์ข้อมูล ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มราคาขาย , ภาคแรงงาน เราจะปรับค่าจ้างแรงงานให้เป็นธรรม สอดคล้องกับรายจ่าย และย้ายแรงงานภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมาสู่ภาคบริการ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ให้ขยายตัวได้ถึง 6 ล้านล้านบาท ในปี 2571 ตามที่ธนาคารโลกคาดการณ์ไว้, ภาคบริการ สร้างแอพพลิเคชั่นแบบ One Stop Service ให้ข้อมูลครอบคลุมการท่องเที่ยวทั้งระบบ

ผู้ประกอบการรายย่อย ส่งเสริมให้ SME แปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลกยุคใหม่ ผู้ประกอบการต้องเข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้น, กลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ startup และนักศึกษาจบใหม่ตั้งตัวได้ด้วยกองทุนสร้างโอกาส (Opportunity funds) ทั้งหมดคือบางส่วนของแนวคิด ‘เทคซิโนมิกส์’ ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาของประเทศ

แม้ คสช.จะพยายามแปลงร่างกลับมาเป็นรัฐบาลอีก ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม 5 ปีที่ผ่านมาพิสูจน์ได้ว่า ต่อให้ใช้งบประมาณมากแค่ไหน ลอกเลียนแบบนโยบายมาอย่างไร คสช.ก็ทำไม่ได้และทำไม่เป็น

“นี่แหละครับ ความสำคัญระหว่างของแท้กับของเก๊ ของเก๊ไม่เข้าใจหลักคิด ปรัชญา ผลที่ออกมาจะแตกต่างกัน เอาใบสั่งยาเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้วมารักษาโรคปัจจุบัน ใช้ไม่ได้แล้ว เพราะเชื้อโรคมันมีพัฒนาการ” ร.ท.ปรีชาพล กล่าว