ชลประทาน เตรียมแผนพร่องน้ำรับมือน้ำพายุปาบึกทะลัก

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พายุโซนร้อน ปาบึก บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 200 กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือที่ละติจูด 7.8 องศาเหนือ ลองจิจูด 102.0 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงค่ำของวันที่ 4 มกราคมนี้

นายทองเปลว กล่าวว่า ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในพื้นที่ภาคใต้ อาจจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน ปาบึก และได้มีการพร่องน้ำทั้งในอ่างเก็บน้ำและลำน้ำต่างๆ ไว้แล้ว เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ แต่เนื่องจากเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุเปลี่ยนไป จากการวิเคราะห์รายพื้นที่ พบว่ามีอ่างเก็บน้ำที่มีความจำเป็นต้องมีการพร่องน้ำเพิ่ม เพื่อให้มีช่องว่างมากขึ้นไว้รองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างฯ ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำอ่างขนาดกลาง 7 แห่ง ดังนี้ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองจะกระ และอ่างเก็บน้ำคลองบึง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนัง จ.นครศรีธรรมราช 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองกะทูนและอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง และ จ.กระบี่ 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองหยา

นายทองเปลว กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีอ่างเก็บน้ำที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 22 แห่ง ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี อ่างเก็บน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และอ่างเก็บน้ำรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก 19 แห่ง ดังนี้ จ.เพชรบุรี 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านกระหร่างสาม อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน อ่างเก็บน้ำยางชุม อ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อ่างเก็บน้ำ ห้วยมงคล อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล จ.นครศรีธรรมราช 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส และอ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน จ.ระนอง 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น จ.กระบี่ 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยลึก จ.ตรัง 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว และอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย จ.พัทลุง 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ คลองหัวช้าง อ่างเก็บน้ำป่าบอน อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม จ.สงขลา มี 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองหลา

นายทองเปลว กล่าวต่อว่า สำหรับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ของกรมชลประทานนั้น จะใช้ข้อมูล ณ เวลาจริง ที่เกิดขึ้น จากสถานีสำรวจทางอุทกวิทยาตรวจวัดระดับน้ำและปริมาณน้ำ นำมาใช้ในการวิเคราะห์คาดการณ์ และบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อลดผลกระทบและใช้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างต่อเนื่อง

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้ฉัตรสุมาลย์ : พระพุทธเจ้าในถ้ำหยุนกัง
บทความถัดไปพายุ ‘ปาบึก’ เริ่มแล้ว! พบเรือประมงอับปาง เสียชีวิต 1 ราย ศพลอยขึ้นฝั่งปัตตานี ยังมีสูญหาย