คณบดีนิด้า จวก สนช.ชุดเหยียบย่ำ ปชช. ถ้าคนเหล่านี้ยังได้เป็น ส.ว.ต่อ ยากจะเลี่ยงวิกฤตแน่

วันที่ 28 ธันวาคม รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก แสดงความเห็นกรณีการออกกฎหมายหลายฉบับของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยระบุว่า

บทสรุปที่น่าอดสูของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ณ ใกล้ล่วงพุทธศักราช 2561

1. กฎหมายหลายฉบับที่ออกมามีแนวโน้มหมกเม็ดเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุน เพิ่มอำนาจราชการ และระรานประชาชน ล่าสุดคือ กฎหมายปลดล็อกกัญชาและกระท่อมแบบซ่อนเงื่อนปม ซึ่งมีแนวโน้มเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนบริษัทใหญ่ๆ มากกว่าประชาชนทั่วไป และยังมีบทลงโทษที่รุนแรงต่อประชาชนผู้ปลูกกัญชาเอง

2. การลงมติเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีอคติ เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องอย่างชัดเจน ดังล่าสุดลงมติรับรอง ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนที่มาจากอดีตข้าราชการประจำ 2 คน แต่ไม่รับรองผู้ได้รับการสรรหาที่มาจากภาคประชาชนที่มีประสบการณ์ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างยาวนาน 5 คน

กล่าวได้ว่า สนช. ชุดนี้ที่ประกอบด้วยพวกอภิราชการ และอภิทุนผูกขาด ซึ่งรวมหัวกันเหยียบย่ำประชาชน ยิ่งกว่าสภาที่มาจากการเลือกตั้งหลายเท่านัก และหากคนเหล่านี้ยังสืบทอดอำนาจเป็น ส.ว. ต่อในอนาคต รวมทั้งยังแสดงบทบาทแบบเดิม ประเทศไทยคงยากที่จะหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งใหม่ได้

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้ศรีสุวรรณมาแล้ว! ตั้งโต๊ะทั่วประเทศล่า 2 หมื่นรายชื่อ ปลด 5 กรรมการ ป.ป.ช.เมินตรวจสอบนาฬิกาหรูเพิ่ม
บทความถัดไปสนทนา สองพี่น้อง “ปริศนานันทกุล” เล่านาทีที่เลือกอยู่ “ภูมิใจไทย” พร้อมโจทย์ใหญ่ “Sharing” แก้ปากท้อง นำร่องเกษตร-การศึกษา