สื่อทำเนียบ แจงงดตั้งฉายา ‘รัฐบาลบิ๊กตู่’ เหตุยังไม่ปกติ รอรัฐบาลประชาธิปไตย

สื่อทำเนียบ แจงงดตั้งฉายา ‘รัฐบาลบิ๊กตู่’ เหตุยังไม่ปกติ รอรัฐบาลประชาธิปไตย

สื่อทำเนียบ แจงงดตั้งฉายา – 27 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ออกแถลงการณ์คำชี้แจงเรื่อง ตั้งฉายา รัฐบาล – นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำปี 2561 ตามที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลมีธรรมเนียมปฏิบัติในการตั้งฉายาของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ในช่วงปลายปี

เพื่อสะท้อนการทำงานของคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในรอบปี อย่างไรก็ตามแม้รัฐบาลปัจจุบันจะบริหารราชการแผ่นดินมานานแล้วกว่า 4 ปี แต่ก็เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง จากการหารืออย่างรอบด้าน บวกกับพิจารณาตามธรรมเนียมปฏิบัติ ดังนั้นผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลจึงมีมติงดตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปี 2561

เพราะนอกจากจะเป็นหลักปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ยึดกันมา ยังมีข้อจำกัดทางข้อกฎหมายและบรรยากาศการเมืองในภาวะที่ยังถือว่าไม่ปกติ อีกทั้งยังมีความเห็นว่าหากมีการตั้งฉายารัฐบาล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี อาจถูกนำไปขยายความขัดแย้ง เชื่อมโยงหรือขยายผลในทางการเมือง ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย จนอาจตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้

ทั้งนี้ หลักปฏิบัติที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่เริ่มแรก ว่าจะไม่มีการตั้งฉายารัฐบาล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำปี กรณีที่เป็นรัฐบาลรักษาการ ภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาฯ หรือกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจนรัฐบาลยังทำงานไม่ครบปี

กรณีรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจหรือรัฐประหาร และกรณีสถานการณ์บ้านเมืองที่อยู่ในภาวะไม่ปกติ

อย่างไรก็ตามการงดตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปีของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง อาทิ ในปี 2549-2550 รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่มาจากการรัฐประหาร ในปี 2551 รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ในปี 2556 รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องจากมีการประกาศยุบสภา ในปี 2557 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มาจากการรัฐประหาร เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปี 2562 นี้ ภายหลังประเทศมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ จะได้สะท้อนการทำงานของ รัฐบาล – นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำปี ตามธรรมเนียมสืบต่อไป

ข่าวสดออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้การเมืองปลดล็อก! ศาล รธน. จำหน่ายคดี ‘ชุมนุมเกิน 5 คน’ ผิดหรือไม่?
บทความถัดไปแพทย์ พิจิตร : ความคิดทางการเมืองของชัยอนันต์ “ศรีธนญชัยกับ Sophist”