ครม.รับทราบแผนศิลปวัฒนธรรม ชูบทบาทไทย ‘ปธ.อาเซียน’ จัดยิ่งใหญ่ ม.ค.- พ.ย. 62

ครม.รับทราบแผนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ชูบทบาทไทยในฐานะปธ.อาเซียน จัดยิ่งใหญ่ ม.ค.- พ.ย. 62

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี​ แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแผนการดำเนินกิจกรรมและโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเชิดชูบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ได้กำหนดให้เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า เดือนมกราคม กระทรวงวัฒนธรรมจะเปิดตัวหนังสือวิวิธอาเซียน (Vivid ASEAN) ฉบับภาษาอังกฤษ และเปิดพื้นที่ส่วนขยายของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนพร้อมนิทรรศการใหม่ “ASEAN Street Food” เดือนกุมภาพันธ์ จะเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องรามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร เพื่อเชิดชูรามเกียรติ์หรือมหากาพย์รามายณะอันเป็นมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของอาเซียน เดือนมีนาคม เปิดตัวหนังสือมรดกอาเซียน มรดกโลก ซึ่งรวบรวมข้อมูลแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ตลอดจนแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอาเซียน เดือนเมษายน การจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน” ภายใต้การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” นำเสนอสุดยอดการแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน การเปิดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินอาเซียน ระหว่างวันที่ 20–24 เมษายน 2562 ณ บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โรงละครแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในเดือนพฤษภาคม จะจัดการสัมมนาและการแสดงวรรณกรรมร่วมของอาเซียน อาทิ รามายณะ อิเหนา สังข์ทอง กากี และศรีธนญชัย เดือนมิถุนายน จะจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน เป็นหนึ่งในกิจกรรมคู่ขนานตามวาระการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ในงานเทศกาลฯ ประกอบด้วยการประกาศภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ศิลปินยอดเยี่ยม และประกาศยกย่องบุคลากรผู้มีบทบาทสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอาเซียน ตลอดจนมีศิลปินดาราดังจากอาเซียนเข้าร่วมงาน เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2562 กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรอาเซียนสู่โลก ภายใต้หัวข้อ “หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” แสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในยุโรปและเอเชีย เดือนกันยายน งานเทศกาลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียนและประเทศคู่เจรจา และเดือนพฤศจิกายน จัดเทศกาลหุ่นอาเซียนและประเทศคู่เจรจา นำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านศิลปะการแสดงหุ่น

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้ผลโพลกระทรวงดีอี พบ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เป็นนโยบายรัฐประชาชนรับรู้มากสุด กว่า 97%
บทความถัดไปธงทอง จันทรางศุ : งานฤดูหนาว