“เพื่อชาติ” ชี้ปม “สมัคร พปชร.แลกบัตรคนจน” ส่อขัด พรป.เลือกตั้ง

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นางสาวพรพรหม พรหมชาติ รองโฆษกพรรคเพื่อชาติได้ตั้งข้อสังเกตุว่า กรณีคลิปแลกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ พร้อมลงลายนิ้วมือสัญญาว่าจะเลือกพรรคพลังประชารัฐ อีกทั้งการมอบเงินค่าตอบแทนการสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ 100 บาท ส่วนถ้าใครไม่ลงทะเบียนพรรค จะไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นที่จังหวัดยโสธร เป็นการกระทำที่ผิด พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2561 มาตรา 73 ข้อ 2 และ ข้อ 5 หรือไม่

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช 2561 มีผลบังคับใช้ 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยในมาตรา 73 ได้ระบุไว้ว่า ไม่ให้กระทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปลงคะแนนให้ตนเองหรือผู้อื่นด้วยวิธีการต่อไปนี้ ในข้อสองระบุว่า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมฯ เป็นการกระทำผิดกฎหมายฉบับนี้ ส่วนในข้อห้าระบุว่า การหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคามฯ ให้เข้าใจผิดในคะแนนของผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองเป็นการกระทำผิดกฎหมายฉบับนี้

ในคลิปดังกล่าวที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์เข้าข่ายการให้เงินแก่ผู้สมัครสมาชิกพรรคซึ่งผิดพรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ 2561 มาตรา 73 ข้อ 2 ที่ระบุว่า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมฯ ส่วนกรณีที่ต้องสมัครและสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐจึงจะมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เข้าข่ายการหลอกหลวงบังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคามฯ ให้เข้าใจผิดในคะแนนผู้สมัคร น่าจะเข้าข่ายผิด พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ 2561 มาตรา 73 ข้อ 5 ที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่