“เพื่อชาติ” ชี้ ไทยก็มีผู้นำชายแข็งกร้าว ข่มเห่งเพศหญิง-คนคิดต่าง

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ เปิดเผยว่า ตนเองเห็นด้วยกับรายงานขององค์กรแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประจำปี 2561 ในวาระครบรอบ 70 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) รายงานว่าสิทธิสตรีปี 2561 ถดถอยเพราะผู้นำชายจอมแข็งกร้าว ในปี 2561 ที่ผ่านมามีปรากฏการณ์ของผู้นำที่สถาปนาตัวเองว่าเป็น “ชายผู้แข็งกร้าว (tough guy)” เกิดขึ้นมากมายทั่วโลก ตัวอย่างใกล้ตัวคนไทยก็ผู้นำรัฐบาลไทย ทั้งนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเราเห็นภาพความก้าวร้าวผ่านสื่อมวลชนเป็นประจำ

ปรากฏการณ์แบบนี้ถือเป็นเรื่องที่บ่อนเซาะหลักการความเท่าเทียมซึ่งเป็นพื้นฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชนผู้คนทั่วประเทศ โดยผู้นำแข็งกร้าวเหล่านี้ คิดว่านโยบายของพวกเขาทำให้พวกเขาดูเข้มแข็ง แต่แท้จริงแล้วไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรมากไปกว่าเป็นยุทธวิธีในการข่มเหงรังแก พยายามใส่ร้ายและปราบปรามกลุ่มคนที่เห็นแตกต่างรวมทั้งละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู้นำแบบแข็งกร้าวมักเถลิงอำนาจโดยอาศัยพื้นที่การเหยียดเพศหญิง การเกลียดกลัวคนนอกที่คิดต่าง และการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันเป็นเครื่องมือ ซึ่งถือเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงมาก

โฆษกพรรคเพื่อชาติกล่าวต่อว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ตนเองขอเรียกร้องให้ผู้หญิงไทย บุคคลข้ามเพศ และผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ์โดยรัฐบาล คสช. ทั้งประเทศอย่าสนับสนุนและให้โอกาสพรรคที่สนับสนุนผู้นำชายที่แข็งกร้าวที่เหยียดเพศหญิง คนคิดต่าง และประชาชนข้ามเพศจากการกระทำที่ต่อเนื่องมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา แบบนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน เพราะใครก็ตามถ้ามีทัศนะคติเหยียดประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคมไม่ควรสนับสนุนให้มีโอกาสอีก เพราะคนประเภทนี้จะไม่สามารถแก้ปัญหาประเทศได้อย่างครอบคลุมและยุติธรรม เพราะทัศนคติของเค้าเองยังลำเอียงเนื่องจากยึดถือตัวตนเป็นใหญ่ทำให้มองภาพสังคมแบบองค์รวมไม่ออก การแก้ปัญหาจะเปรียบเหมือนการรักษาคนไข้แบบรักษาไปตามอาการ ไม่ใช่การรักษาจากการหาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขเพื่อให้หายขาด ทำให้ประเทศเสียเวลาโดยใช่เหตุ

“ประเทศไทยในขณะนี้สารพัดปัญหารุมเร้า ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 4 ปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าการมีผู้นำที่แข็งกร้าวไม่ได้ทำให้ปัญหาหมดไป แม้แต่ประเด็นหลักเรื่องความขัดแย้งในสังคม ที่รัฐบาล คสช บอกว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ความขัดแย้งยังคงอยู่เท่าเดิมเพียงแต่ใช้วิธีแข็งกร้าวละเมิดสิทธิมนุษยชนฝ่ายตรงข้ามซ่อนปัญหานั้นไว้ ซึ่งจะทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นเพราะแรงระเบิดของปัญหาที่ถูกกดอัดไว้ ขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนไทยออกไปเลือกตั้งให้บทเรียนกับผู้นำที่แข็งกร้าวโดยไม่สนับสนุนพรรคที่สนับสนุนผู้นำที่ชอบก้าวร้าวและแก้ปัญหาโดยเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง เพราะประเทศไทยเราจะถดถอยเพราะมีผู้นำชายที่แข็งกร้าวเช่นกัน” โฆษกพรรคเพื่อชาติ กล่าวทิ้งท้าย