ปลดล็อก! ประกาศคำสั่ง คสช.ยกเลิกข้อห้าม 9 ฉบับ ให้ประชาชน-พรรคการเมืองทำกิจกรรม

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งคสช. ที่ 22 /2561 เรื่องการให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยเป็นการยกเลิกคำสั่งและประกาศคสช. 9 ฉบับ ที่เคยห้ามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน การกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวบุคคลที่มารายงานตัว คำสั่งห้ามการชุมนุม โดยมีคำสั่ง ดังนี้

1.คำสั่งคสช.ที่ 10/2557 เรื่องห้ามกระทำการใดๆหรือสั่งให้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการดำเนินการทางการเงินเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมลงวันที่ 24 พ.ค. 2557 เฉพาะข้อ 2 ในข้อ 1 ซึ่งคือการยกเลิกการทำห้ามทำธุรกรรมทางการเงินของนายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคไทยรักษาชาติ

2.คำสั่งคสช.ที่ 26/2557 เรื่องห้ามกระทำการใดๆหรือสั่งให้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการดำเนินการทางการเงินเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมลงวันที่ 27 พ.ค. 2557 ก็คือยกเลิกการห้ามทำธุรกรรมทางการเงินของนายสมบัติ บุญงามอนงค์ หัวหน้าพรรคเกียน และจ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ

3.คำสั่งคสช.ที่ 39/2557 เรื่องการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลที่มารายงานตัวกับคสช.ลงวันที่ 25 พ.ค. 2557 ก็คือการยกเลิกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่คสช.กักตัว และได้รับการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนให้ต้องมารายตัว และถ้าไม่มาก็จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4.ประกาศคสช.ที่ 40/2557 เรื่องการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลที่ถูกกักตัวตามกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 มาตรา 15 ทวิ ลงวันที่ 25 พ.ค. 57 ก็คือการยกเลิกกรณีบุคคลที่คสช.ปล่อยตัวหลังกักตัวไว้ครบ 7 วันตามกฎอัยการศึกแล้ว ต้องไม่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ห้ามร่วมชุมนุมและสนับสนุนการทำกิจกรรมทางเมือง หากผิดเงื่อนไขก็พร้อมจะถูกระงับการทำธุรกรรม และอาจถูกจำคุกไม่เกิน 2 ปีปรับไม่เกิน 4 หมื่นหรือทั้งจำทั้งปรับ

5.ประกาศคสช.ที่ 57/2557 เรื่องพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2557 เฉพาะในข้อ 2 ก็คือการยกเลิกการห้าม ไม่ให้พรรคการเมืองจัดประชุม ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองใด รวมถึงการจัดตั้ง จดทะเบียนพรรค และระงับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองด้วย

6. คำสั่งคสช.ที่ 80/2557 เรื่องให้บุคคลปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดลงวันที่ 28 มิ.ย. 2557 ก็คือการยกเลิกการห้ามนักการเมือง 18 คน คือ 1.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 2.พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ 3.นายชูศักดิ์ ศิรินิล 4.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 5.นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ 6.นายจตุพร พรหมพันธุ์ 7.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 8.นางธิดา โตจิราการ 9.นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ 10.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 11.นายจุติไกรฤกษ์ 12.นายศิริโชค โสภา 13.นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 14.นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ 15.นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 16.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 17.นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ และ18.นายสมศักดิ์ โกศัยสุข เดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามเคลื่อนไหว หรือประชุมทางการเมือง หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

7.คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3 /2558 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ลงวันที่ 1 เม.ย. 2558 เฉพาะในข้อ 12 คือยกเลิกการห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

8.คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560 เฉพาะในข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 7 ก็คือการยกเลิกการห้ามพรรคจัดประชุมใหญ่ จัดตั้งสาขาพรรค ประชุมสมาชิกพรรค หรือพรรคที่จะตั้งขั้นใหม่ การจัดประชุมก่อตั้งพรรคก็ต้องไม่ต้องขออนุญาตคสช.

9.คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 13/2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 ก.ย. 2561 เฉพาะในข้อ 6 ก็คือการยกเลิกการห้ามพรรคหาเสียง หรือประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารกับผู้ดำรงตำแหน่งภายในพรรค และสมาชิกพรรค

การยกเลิกตามคำสั่งที่ 3 ,4 และ 6 ให้ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่กำหนดห้ามบุคคลหรือให้บุคคลใดละเว้นการเคลื่อนไหว หรือประชุมทางการเมืองหรือห้ามการดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงเงื่อนไขการปล่อยตัวบุคคลใดตามประกาศและคำสั่งดังกล่าวที่ห้ามหรือให้ละเว้นในเรื่องดังกล่าวด้วย ในคำสั่งยังระบุด้วยว่าการยกเลิกประกาศและคำสั่งทั้ง 9 ฉบับ ไม่กระทบกระเทือนถึงการดำเนินคดี การดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งที่ได้กระทำไปก่อนการยกเลิกโดยคำสั่งนี้

อ่านรายละเอียดคำสั่งได้ ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กตู่’ โยนกกต.จัดการปมบัตร ยันไม่ใช้ม.44แก้ ย้ำ 4 รมต.ลาออกหรือไม่ให้ดูที่กม.
บทความถัดไปหลากทัศนะ หลัง คสช.ออกคำสั่งปลดล็อก เปิดพื้นที่ประชาชน-พรรคการเมือง ทำกิจกรรม