พบกันครึ่งทาง! ป.ป.ช.อาจชงแก้กม.ลูกเข้า สนช. ให้ยื่น ‘บัญชีทรัพย์สิน’ แต่ไม่ต้องเปิดเผย

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า อาจมีเจ้าหน้าที่รัฐบางตำแหน่งไม่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามประกาศ ป.ป.ช. ว่า เบื้องต้น ป.ป.ช. ขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินออกไปอีก 60 วัน โดยมีผลบังคับใช้ 1 ก.พ. 2562 แต่ถ้ายังมีปัญหาอยู่ อาจจำเป็นต้องเสนอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2561 (พ.ร.บ.ป.ป.ช.)

โดยอาจโยกตำแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องยื่นและเปิดเผยตามมาตรา 102 และ 106 แห่ง พ.ร.บ.ป.ป.ช. มาอยู่ในมาตรา 103 คือ ‘ยื่น แต่ไม่เปิดเผยแทน’ โดยเชื่อว่าเป็นทางออกที่ดีในขณะนี้ หากดำเนินการตามแนวทางนี้อาจทำให้สถานการณ์เบาลงไป แต่ถ้าจะให้ไม่ต้องยื่นเลย อาจเป็นไปได้ยาก

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า หากสามารถทำตามแนวทางข้างต้น จะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐบางตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินสบายใจขึ้นมาระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี ป.ป.ช. ยืนยันว่า ไม่ได้ยอมอ่อนข้อต่อรัฐบาล แต่ต้องยอมรับว่ากรณีนี้มีคนได้รับผลกระทบ เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น

ดังนั้น ป.ป.ช. เข้าใจ จึงต้องหาทางออก เพื่อสร้างความสมดุลในเรื่องนี้ แต่ยืนยันว่า กระบวนการตรวจสอบยังมีความเข้มข้นตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และคนทำงานสามารถทำงานต่อไปได้ โดย ป.ป.ช. จะหาทางออกเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนโดยเร็วที่สุด ก่อนประกาศ ป.ป.ช. จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.พ. 2562

บทความก่อนหน้านี้สุจิตต์ วงษ์เทศ : เสียงช้างร้อง ที่เมืองมโนรมย์ ชัยนาท
บทความถัดไปการะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ : ทวีปที่สาบสูญ ค่อยๆ กลับมากอบเก็บปะติดปะต่อ