กกต.ประกาศเขตเลือกตั้งอุบลฯ 10 เขต ‘สุพล’นำทีมเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.พลังประชารัฐสู้ศึก

กกต.ประกาศเขตเลือกตั้งอุบลฯ 10 เขต ‘สุพล’นำทีมเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.พลังประชารัฐสู้ศึก

วันที่ 29 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้พิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้ง 350 เขตทั่วประเทศเสร็จสิ้นแล้ว โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนราษฎร 1,869,633 คน มีผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น 10 คน แบ่งเป็นจำนวนเขตเลือกตั้ง 10 เขต

ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอเมืองอุบลราชธานี (ยกเว้นตําบลกระโสบ และตําบลกุดลาด) เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอเขื่องใน ,อําเภอม่วงสามสิบ เขตเลือกตั้งที่ 3 อําเภอวารินชําราบ อําเภอนาเยีย เขตเลือกตั้งที่ 4 อําเภอเดชอุดม (ยกเว้นตําบลทุ่งเทิง) เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอตระการพืชผล อําเภอกุดข้าวปุ้น อําเภอเหล่าเสือโก้ก เขตเลือกตั้งที่ 6 อําเภอเขมราฐ อําเภอโพธิ์ไทร อําเภอนาตาล และ อําเภอศรีเมืองใหม่ (เฉพาะตําบลนาเลิน และตําบลหนามแท่ง) เขตเลือกตั้งที่ 7 อําเภอศรีเมืองใหม่ (ยกเว้นตําบลนาเลิน และตําบลหนามแท่ง)

อําเภอโขงเจียม อําเภอตาลสุม อําเภอดอนมดแดง อําเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะตําบลกระโสบ และตําบลกุดลาด) เขตเลือกตั้งที่ 8 อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอสว่างวีระวงศ์ อําเภอสิรินธร (เฉพาะตําบลฝางคํา ตําบลคันไร่ และตําบลนิคมสร้างตนเองลําโดมน้อย) เขตเลือกตั้งที่ 9 นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ อําเภอบุณฑริก อําเภอนาจะหลวย และอําเภอสิรินธร (ยกเว้นตําบลฝางคํา ตําบลคันไร่ และตําบลนิคมสร้างตนเองลําโดมน้อย) เขตเลือกตั้งที่ 10 อําเภอน้ํายืน อําเภอน้ำขุ่น อําเภอทุ่งศรีอุดม อําเภอสําโรง และอําเภอเดชอุดม (เฉพาะตําบลทุ่งเทิง)

สำหรับพรรคพลังประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมโดย นายสุพล ฟองงาม เปิดตัวผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐทั้ง 10 เขต ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอดุลย์ นิลเปรม อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย (ทรท.)
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายโกวิทย์ ธรรมมานุชิต ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
เขตเลือกตั้งที่ 3 นางสาวโยธากาญจน์ ฟองงาม (ลูกสาว นายสุพล ฟองงาม อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย)
เขตเลือกตั้งที่ 4 นางสาวตวงทิพย์ จินตะเวช (ลูกสาว นายตุ่น จินตะเวช อดีต ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา)
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายสุทธิชัย จรูญเนตร อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ (พี่ชายนายสิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ครม.ชุด นายสมัคร สุนทรเวช)
เขตเลือกตั้งที่ 7 นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ส.จ.เขต ตระการพืชผล (ลูกชาย นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ อดีต ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย)
เขตเลือกตั้งที่ 8 นายณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร 3 สมัย
เขตเลือกตั้งที่ 9 นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ ประธานสภา อบจ.อุบลฯ ( ภรรยานายสุชาติ ตันติวณิชชานนท์ อดีต ส.ส.ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน)
เขตเลือกตั้งที่ 10 นายประจักษ์ แสงคำ ส.จ.เขต อ.น้ำยืน

บทความก่อนหน้านี้พท.เรียกร้องรัฐบาลคสช.ให้หลักประกันจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม
บทความถัดไป“สุทัศน์”ย้ำไม่ทิ้งเพื่อน-พรรค เหตุไม่ตีจากเพื่อไทย ยอมรับใจหายหลังอดีต ส.ส.ในกลุ่มย้ายออกจนเหลือคนเดียว