สรุปข่าวในประเทศ : สวดกันยับ! อนุมัติงบ8หมื่นล้าน ใกล้เลือกตั้ง / “ทักษิณ” โผล่เฝ้าไข้ “อุ๊งอิ๊ง”สิงคโปร์ / กกต.กำหนดวันเลือก-รับสมัคร ส.ว.

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เสด็จ ทรงปั่นจักรยาน เปิด “Bike อุ่นไอรัก”

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผย ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เนื่องในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยมีเส้นทางการปั่นจักรยานที่มุ่งหน้าไปยังคลองลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ตนจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบทั่วถึงกัน พร้อมขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ https://www.bikeunairak2018.com/ หรือสมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพฯ ส่วนในต่างจังหวัด สามารถสมัครได้ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์สายด่วน 1111 สำหรับการร่วมกิจกรรมนี้เป็นการถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถือเป็นการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน คือการออกกำลังกาย นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงปั่นจักรยาน ณ สนามในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายนนี้ด้วย

ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศ กกต.กำหนดวันเลือก-รับสมัคร ส.ว.

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้

1.1 วันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 16 ธันวาคม 2561

1.2 วันเลือกระดับจังหวัด วันที่ 22 ธันวาคม 2561

1.3 วันเลือกระดับประเทศ วันที่ 27 ธันวาคม 2561

2. กำหนดวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด

2.1 บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้มีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือกในกลุ่มใดได้เพียงกลุ่มเดียว ดังต่อไปนี้

(1) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

(2) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็น ผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

(3) กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

(4) กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

(5) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

(6) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

(7) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

(8) กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

(9) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

และ (10) กลุ่มอื่นๆ

“รบ.” ยันอนุมัติ 8 หมื่นล้านไม่เกี่ยวเลือกตั้ง “วีระ” เย้ยนี่หรือปฏิรูปการเมือง

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน กรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม รวมถึงการอนุมัติโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ฯลฯ รวม 86,994 ล้านบาท จนถูกมองหวังผลเลือกตั้งว่า หลายโครงการไม่ได้เพิ่งมาคิดและทำในวันนี้ เพราะมีกระบวนการสอบถามความเห็นจากประชาชน ซึ่งใช้เวลามาพอสมควร แต่มาประจวบเหมาะกับเวลาช่วงสิ้นปีพอดี ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง เพราะรัฐบาลมีตัวเลขผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้ว ซึ่งที่แล้วมายังไม่มีรัฐบาลใดออกนโยบายส่งตรงไปยังผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านการเดินทาง การใช้ชีวิต การรักษาพยาบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ระบุว่า ในอนาคต ไม่ว่ารัฐบาลชุดใดเข้ามา ควรนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติ เพราะถือว่าตอบรับสังคมผู้สูงวัยในอนาคต นอกจากนี้ยังเห็นประชาชนมีภาระต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากในช่วงปีใหม่ จึงได้ให้ 500 บาท สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ต่อมาวันที่ 21 พฤศจิกายน นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก Veera Somkwamkid แสดงความเห็นกรณีดังกล่าวว่า “ยิ่งใกล้เลือกตั้ง รัฐบาลเอาภาษีกู (ประชาชน) ไปแจกให้คนจนและข้าราชการเพื่อหวังความนิยม หรือซื้อเสียงล่วงหน้า แบบนโยบายประชานิยม อะไรที่เคยด่านักการเมืองเอาไว้ ทำหนักกว่า นี่นะที่เรียกว่า การปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง”

“ทักษิณ” โผล่เฝ้าไข้ “อุ๊งอิ๊ง” ที่ รพ.สิงคโปร์-เผยอาหารเป็นพิษ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออุ๊งอิ๊ง บุตรสาวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ใน IG STORY “ingshin21” เป็นภาพที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือพี่ปอ คู่หมั้นของอุ๊งอิ๊ง กำลังนั่งเฝ้าไข้ พร้อมแคปชั่น “คนเฝ้าไข้ @ สิงคโปร์” ส่วนอีกภาพ เป็นภาพของนายทักษิณและนางพินทองทา คุณากรวงศ์ พี่สาวของอุ๊งอิ๊ง พร้อมแคปชั่น “ดึกดื่นก็มาด้วยนะ 2 คนนี้ ขอบคุณค้าบบบ” ส่วนอีกภาพเป็นภาพปลาดิบ พร้อมแคปชั่นว่า “ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ อาหารเป็นพิษจากปลาดิบหรือไข่ค่า เป็นคนเดียว คนอื่นไม่เป็น ซื้อหวยทำไมไม่ได้แบบนี้บ้าง ไข้ไม่ลงเลย ต้องนอนโรงพยาบาล แต่ตอนนี้ไม่มีไข้แล้วค่า เหลือต้องทานอาหารอ่อนๆ กับไม่ซ่ามาก ทานอะไรระวังกันด้วยน้า ถ้าเริ่มมีอาการก็หาหมอเลย อย่าไปกลัวค่า ตอนแรกคิดว่าจะหายเองแต่มันไม่หาย หมอดุเลย ว่าจะทนทำไม”

อนึ่ง การเดินทางมาที่สิงคโปร์ของนายทักษิณครั้งนี้ มีนักการเมืองจากประเทศไทยได้เดินทางไปพบเพื่อหารือเรื่องการเลือกตั้งด้วย

บทความก่อนหน้านี้เชิงบันไดทำเนียบ : ‘บิ๊กป้อม’ แทงใจ ‘ยอร์ช ทษช.’ แฉ คสช. – กระสุนตก ‘เด็กป้อม’ โดนดราม่า ?
บทความถัดไปขอแสดงความนับถือ/ฉบับประจำวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2561