สนช.ส่งร่างกม.มวยให้ครม. ห้ามเด็กต่ำกว่า12 ปีแข่งมวย -ล้มมวยเจอโทษหนัก คุก 5 ปี

สนช.ส่งร่างกฎหมายมวยให้ครม. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีแข่งมวย วาง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีความเห็นชอบร่วมกันโดยไม่มีการลงมติร่าง พ.ร.บ. กีฬามวย ที่พล.อ.อดุลยเดช อินทะพงษ์ และคณะรวม 39 คน เป็นผู้เสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าครม.จะรับร่างกฎหมายดังกล่าวไปศึกษาและเสนอกลับมาให้ สนช.อีกครั้งภายใน 30 วัน

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้นักกีฬามวยที่ประสงค์จะเข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬามวยต้องขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียน ผู้เยาว์ที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวย ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน

นอกจากนี้ ห้ามไม่ให้ผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยและนายสนามมวยอนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าร่วมแข่งขัน เว้นแต่ได้รับความชอบจากนายทะเบียน แต่สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ โดยในการจัดการแข่งขันต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในกิจกรรมด้านการกีฬาและมีมาตรการป้องกันอันตรายทางร่างกายและมีกฎกติกาการเล่นที่เหมาะสมเป็นการเฉพาะ

ขณะเดียวกัน มีการกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับกรณีที่มีผู้ใดทำการจูงใจให้นักกีฬามวยกระทำการล้มมวยหรือจูงใจให้ผู้ตัดสินไม่ตัดสินอย่างถูกต้องเที่ยงธรรม หรือ นักกีฬามวยรับประโยชน์อื่นใดเพื่อกระทำการล้มมวย แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ตัดสินรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการตัดสินที่ไม่เป็นธรรม จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทความก่อนหน้านี้“อภิสิทธิ์” ย้ำ หาเสียงเลือกหัวหน้าพรรคปชป.เป็นเรื่องภายใน ไม่มีวาระแอบแฝง
บทความถัดไป‘มาร์ค’ ชี้ ปฏิเสธไม่ได้เฟซบิ๊กตู่ไม่เกี่ยวการเมือง เย้ยหากจะฟังเสียงคน ควรทำตั้งแต่แรก