กกต.แจงที่มาของเงินพรรคการเมืองตามกรอบคำสั่งคสช.

กกต.แจงที่มาของเงินพรรคการเมืองตามกรอบคำสั่งคสช.

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. ได้โพสต์ในเพจกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง ที่จัดทำโดยสำนักงานฯกกต. ถึงกรอบการดำเนินการกิจการของพรรคการเมืองช่วงผ่อนคลาย โดยอธิบายถึงกรอบการดำเนินการใน 6 กิจกรรม ที่คำสั่ง คสช.ที่ 13/2561 ผ่อนคลายให้พรรคได้ดำเนินการว่า การลงพื้นที่รับฟังสมาชิกเพื่อแก้ไขนโยบายที่กำหนดไว้ในข้อบังคับพรรค ลงพื้นที่เพื่อหาสมาชิก ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อจะประชุมใหญ่ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค หรือ คณะกรรมการบริหารพรรค การประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด หรือการประชาสัมพันธ์ การติดต่อสมาชิกพรรค ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง ต้องไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือ ไม่มีลักษณะ เป็นการหาเสียง ตามประกาศ คสช. ที่ 57/2557 และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ซึ่งห้ามชุมนุมเกิน 5 คน

โดยการดำเนินการกิจการทางการเมืองที่นอกเหนือจากที่คำสั่ง คสช.ที่ 13/2561 กำหนดไว้ 6 ข้อ จะต้องขออนุญาต คสช.ตามประกาศข้อ 4 ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 เช่น การประชุมเพื่อเลิกพรรคการเมือง หรือการระดมทุน เป็นต้น ซึ่งในเอกสารดังกล่าวก็ได้มีการเผยแพร่ถึงประเภทของเงินของพรรคการเมือง ว่า เงินทุนประเดิม คือ เงินที่ได้จากผู้ร่วมการจัดตั้งพรรคการเมืองเท่านั้น เว้นแต่พรรคการเมืองที่จัดตั้ง ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2550 จะนำเงินของพรรคเช่น ค่าบำรุงพรรค หรือ เงินบริจาค มาเป็นทุนประเดิมก็ได้

เงินบริจาค คือ เงินที่ได้จากผู้บริจาคเงิน ซึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล สมาชิกพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองก็ได้ เงินระดมทุน คือเงินที่ได้จาก ผู้สนับสนุน ซึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล สมาชิกพรรคการเมือง หรือ กรรมการบริหารพรรคการเมืองก็ได้ เงินค่าบำรุงพรรค คือ เงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกพรรคการเมืองเท่านั้น

ส่วนคนทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ แต่ต้องไม่ขัดคำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 คือห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของกลุ่มการเมืองที่ได้ยื่นจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมายใหม่ ที่ผ่านมาทาง กกต.ได้มีการทำความเข้าใจกับทุกพรรคการเมืองแล้ว ในเรื่องของบัญชีเงินฝากที่จะต้องมีการเสนอให้ กกต. ว่าขณะนี้การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองยังอยู่ภายใต้คำสั่ง คสช. 57/2557 ประกอบ คำสั่ง คสช. 53/2560 และคำสั่ง คสช.ที่ 13/2561 จึงจะมีเพียงแค่ 2 บัญชี คือ บัญชีทุนประเดิม และกับบัญชีค่าบำรุงพรรคเท่านั้น

บทความก่อนหน้านี้กลาโหมสหรัฐสั่งระงับใช้งาน เอฟ-35 พร้อมหาสาเหตุ หลังเครื่องตกขณะฝึกบิน
บทความถัดไป‘ประวิตร’ ขอให้รอ ‘บิ๊กตู่’ ตัดสินใจ ‘อุดมชัย’ เหมาะนั่ง หัวหน้าคุยสันติสุขใต้