ป.ป.ส.ชงคสช.ใช้ม.44 ประกาศใช้ “กัญชา” ทดลองรักษาคน ได้ทันที

เมื่อวันที่ 20 กันยายน รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะทำงานงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ….และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดกรรมาธิการสภานิติบัญญัติ ให้พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธธรรม เนื่องจากได้รับการท้วงติงว่ากฎหมายดังกล่าวค่อนข้างมีความล่าช้าในการพิจารณา ดังนั้งจึงมีการเสนอแนวทางแก้ปัญหา ว่า ควรแยกข้อกฎหมายบางส่วนออกมาดำเนินการเพื่อความรวดเร็ว เป็นการทำคู่ขนานกันไป โดยประเด็นที่มีการเสนอให้ใช้ทางพิเศษ เสนอให้คสช.ออกเป็นคำสั่ง ม.44 คือเรื่องของกัญชา ที่จะให้มีการประกาศ ใช้บังคับ ได้ทันในเรื่องของการใช้เพื่อการวิจัยทางการแพทย์หรือการใช้ทดลองรักษากับคนได้ แต่ยังคงกัญชาไว้เป็นยาเสพติดประเภท 5 เช่นเดิม   นอกจากนี้ยังมีเรื่องของระเบียบการทำลายของกลางในคดี ร่วมทั้งการออกคำสั่งเกี่ยวกับรถบรรทุกสินค้าทุกประเภทต้องเข้าเครื่องเอ็กซเร่ย์ เพื่อป้องกันการซุกซ่อน ลักลอบขนยาสพติด

ทั้งนี้มีรายงานว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวได้รับการทวงถามจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ถึงความล่าช้าในการพิจารณา จึงมีการหารือให้นำประเด็นที่สำคัญแยกออกมายบังคับใช้ก่อน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 19 กันยายน ได้มีการนำเสนอรายงานความคืบหน้าอีกครั้งให้พล.อ.อ.ประจิน รับทราบ

บทความก่อนหน้านี้สุรชาติ บำรุงสุข : เมื่อข้าราชการเป็นนักยุทธศาสตร์ เมื่อยุทธศาสตร์เป็นของรัฐราชการ
บทความถัดไปประธานกกต. คาด ใช้ 55วัน แบ่งเขตเลือกตั้ง ยันยึดหลักการ ไม่เอื้อประโยชน์ใคร