มีผลแล้ว! พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 62 วงเงิน 3 ล้านล้าน

เมื่อวานนี้ (17 กันยายน 2561) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562”
มาตรา 2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
มาตรา 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ตั้งเป็นจำนวน รวมทั้งสิ้น 3,000,000,000,000 บาท จำแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บทความก่อนหน้านี้คำ ผกา : ความโง่ไม่ได้มาโดยกำเนิด
บทความถัดไป“บิ๊กตู่” ปลื้มนศ.ร้องเพลงต้อนรับ อ้อน นศ.เป็นกำลังใจให้ อายุ18แล้วอย่าลืมไปเลือกตั้ง