“สมคิด” เร่งอัดฉีด 2.5 หมื่นล้านลงท้องถิ่น เบิกจ่ายเต็ม 100%

ต้องเบิกจ่าย 100% หมดเก๊ะ 3 ล้านล้าน สั่งสำนักงบฯจับมือสภาพัฒน์ ดันเงินลงท้องถิ่นปีหน้า 2.5 หมื่นล้าน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในการขอรับการสนับสนุนงบฯกลางรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อต้องการให้ส่วนราชการเตรียมการเบิกจ่ายงบประมาณปี”62 ก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณปี”61 ในเดือนกันยายนนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมเบิกจ่ายทั้งงบฯรายกระทรวง ภูมิภาคและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

“ในครั้งนี้ได้จัดสรรงบฯภูมิภาคทดลองการใช้งบประมาณวงเงิน 1.9 หมื่นล้านบาทที่เบิกจ่ายไปแล้ว 1.8 หมื่นล้านบาท ยังเหลือ1,600 ล้านบาท ต้องพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมเน้นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน”

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า สำหรับงบฯภูมิภาค ทดลองการใช้งบประมาณกับภูมิภาคดังกล่าวได้พิจารณาวงเงิน 340 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมความสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง

“สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี”61 ล่าสุดเบิกจ่ายอยู่ที่ 93-94% (ณ สิ้นเดือน ส.ค. 61) คาดว่าภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ เบิกจ่ายได้ 96% ของวงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในปี”62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท ให้กับทุกส่วนราชการอยู่ที่ 100% เพื่อเป็นแผนดำเนินงานในการกระตุ้นการใช้จ่าย ถ้ามีการเบิกจ่ายงบฯต่ำกว่าเป้าหมายแบบไม่มีเหตุผล จะถูกตัดงบประมาณในปี”63”

นอกจากนี้การเบิกจ่ายงบฯปี”62 นายสมคิดได้สั่งให้สำนักงบฯประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดทำแผนงบประมาณระดับภาคและระดับจังหวัด เพื่อเป็นข้อเสนอจากความต้องการพัฒนาของท้องถิ่นตามศักยภาพ เพื่อทำแผนการลงทุนตามยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ผ่านงบฯระดับภาค 2.5 หมื่นล้าน