ประกาศใช้แล้ว! กม.เลือกตั้งส.ส.-กม.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.

วันที่ 12 กันยายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561 แล้ว

คลิกอ่าน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

คลิกอ่าน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. ๒๕๖๑

บทความก่อนหน้านี้การศึกษาไทย ข้อมูลความรู้มีหนึ่งเดียว : สุจิตต์ วงษ์เทศ
บทความถัดไปใครจะได้ขึ้นนำพรรคประชาธิปัตย์?