นายกฯ ย้ำทำแผนงบประมาณเชื่อมโยงระหว่างภาค-กลุ่มจังหวัด สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2561 ว่า ในการประชุมนโยบายภาค เราจะต้องทำอย่างไรให้แต่ละภาคมีความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมโยง ระหว่างภาค กับ ภาค และกลุ่มจังหวัด ขอเน้นย้ำว่า การทำงานในห้วงเวลาต่อไปนี้ โดยเฉพาะแผนในการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้เกิดความง่ายในการบริหาร และจะไม่ทำให้เกิดปัญหาภายหลังโดยสอดคล้องกับแผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้ ที่จะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศ ให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นผลสัมฤทธิ์ ไปสู่แนวทางที่เราต้องการ และปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สิ่งที่สำคัญที่สุด คือทำอย่างไรที่จะเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ให้ได้ ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมา มาช่วยเหลือประชาชนในอนาคต ผ่านการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ ภายใต้กฎหมาย ทั้งนี้ รัฐบาลต้องมี ข้อมูล หรือ BIG DATA ของความเหลื่อมล้ำ และโอกาสของประชาชน เพื่อมาประกอบการการพิจารณา แผนงาน โครงการ เพิ่มมูลค่า เชื่อมโยงห่วงโซ่ ในการประกอบอาชีพ การหารายได้ การใช้การตลาด นำภาคการผลิต ซึ่งต้องพิจารณาประกอบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร หรือผู้มีอาชีพอิสระ

 

บทความก่อนหน้านี้พก.กระตุ้นจ้างงานคนพิการ ภาครัฐ 3 ปีโต 266 เปอร์เซ็นต์
บทความถัดไปวิกฤตของปีศาจแดง ต้นเหตุที่ “มูรินโญ่” หลุดจากการเป็นกุนซือเวิลด์คลาส