บิ๊กฉัตร ชู 16 โครงการพัฒนาครอบครัว 6 เดือนต้องก้าวหน้า สั่งทำบิ๊กดาต้า 3 เดือน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติว่า รัฐบาลมียุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2560-2564 โดยในปีแรกมี 164 แผนงานโครงการ เพื่อทำงานร่วมกับหลายกระทรวง แต่อาจยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร จึงสั่งให้มีการเสนอโครงการพิเศษเพิ่มเติม โดยที่ประชุมได้อนุมัติ 16 โครงการ เพื่อติดตามแผนงานโครงการต่างๆให้เกิดประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น โดยใน 16 โครงการนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวดประกอบด้วย 1.เพิ่มประสิทธิ์ภาพของครอบครัว 2.การสร้างหลักประกันความมั่นคงครอบครัว 3.การบริหารจัดการที่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 4.การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว 5.การสื่อสารเพื่อพัฒนาครอบครัว โดยทั้ง 5 หมวด 16 โครงการนี้ จะต้องมีความก้าวหน้าภายใน 6 เดือน

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ประสานความร่วมมือกับกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวจากกระทรวงและหน่วยงานต่างๆทั้งหมด เพื่อจัดทำบิ๊กดาต้าเกี่ยวกับการพัฒนาครอบครัวในประเทศไทย เพราะข้อมูลส่วนนี้มีความสำคัญมาก เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงานในอนาคต และยังจะเป็นตัวอย่างของระบบฐานข้อมูลในภูมิภาคนี้ด้วย โดยได้สั่งการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน

บทความก่อนหน้านี้‘สุวัจน์’นำชาวโคราช ปลูกต้นไม้มงคล 369 ต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
บทความถัดไปไทย-ลาว เตรียมถกแผนความร่วมมือ ดันการค้าสองฝ่ายทะลุ 1.1 หมื่นล.ดอลล์