“วิษณุ” ระบุ คลายล็อกพรรคการเมืองยังไม่คืบ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายกร่างแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 เพื่อคลายล็อกพรรคการเมืองว่า นอกจากการให้ 4 แนวทางในวิธีการทำไพรมารีโหวตแล้ว เรื่องอื่นไม่มีอะไรคืบหน้า เพราะทั้งหมดนิ่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเปิดประชุมพรรคการเมือง การหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม ฯลฯ เหลือเพียงการจัดทำไพรมารีโหวตที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ซึ่งขณะนี้ก็ฟังอยู่ว่าใครแสดงความคิดเห็นอะไรบ้าง

เมื่อถามว่า การแก้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเกี่ยวกับการจัดทำไพรมารีโหวต ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้ร่าง ได้รับฟังความคิดเห็นสนช.แล้วหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ก่อนการหารือกับพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ เชิญประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาด้วย จึงเรียกได้ว่าสนช.ได้ให้ความเห็นแล้ว และตั้งแต่การหารือกับพรรคการเมือง เมื่อมีการรายงานนายกฯไปแล้ว นายกฯก็ไม่ได้สอบถามอะไรเพิ่มเติม เพราะเข้าใจชัดเจนว่ามีประเด็นติดค้างแค่เรื่องไพรมารีโหวต

นายวิษณุ กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ชุดใหม่ เพราะได้ประสานงานกับเลขา กกต.อย่างต่อเนื่อง และหากมีประเด็นหรือข้อสงสัยต่างๆ ก็สามารถแจ้งผ่านเลขา กกต.ได้ ยกเว้นจะมีเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันระหว่าง กกต.ชุดใหม่กับชุดเก่า รัฐบาลก็จะไปพูดคุยเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

บทความก่อนหน้านี้ใส่บ่าแบกหาม / พรพิมล ลิ่มเจริญ / Set It Up
บทความถัดไปกาละแมร์ : ขอเพียง…แค่นอน