เปิดตัว ‘ทีมบันทึกการชุมนุม’ หลักสูตรยูเอ็น จ่อลงพื้นที่ ชุมนุมรำลึก 8 ปีสลายแดงพรุ่งนี้

เปิดตัว “ทีมบันทึกการชุมนุม” ยึดเสรีภาพ-สิทธิฯสากล ป้องม็อบงานรำลึก 8 ปีสลายแดงพรุ่งนี้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกภาคประชาสังคมเปิดตัว “เครือข่ายการสังเกตการณ์และบันทึกการชุมนุมสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประกอบด้วยอาสาสมัครที่สนใจ โดยผ่านการฝึกอบรม ทักษะการเฝ้าสังเกตการณ์และการบันทึกการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรฐานสากล ตามหลักสูตรการอบรมจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติด้วย และผู้เชี่ยวชาญด้านสันติวิธี เพื่อสังเกตการณ์และบันทึกข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมสาธารณะ โดยยึดตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

นางปิยนุช โคตรสาร ตัวแทนเครือข่ายฯ เปิดเผยว่า การรวมตัวกันเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและความชอบธรรมของผู้สังเกตการณ์ว่ามิได้เป็นส่วนหนึ่งของการชุมนุม ต้องการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอิงจากตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชน และเสริมทักษะการเฝ้าสังเกตการณ์การชุมนุมอย่างมืออาชีพ หลักการสำคัญของเครือข่ายคือ ผู้สังเกตการณ์จะต้องไม่ส่งเสริมหรือทำลายขวัญกำลังใจของผู้ที่ประสงค์จะมาร่วมชุมนุม และที่สำคัญคือ ผู้สังเกตการณ์จะต้องไม่มีส่วนร่วมหรือมีความเกี่ยวข้องใดๆ ต่อการชุมนุม การดำเนินกิจกรรมจะทำโดยเข้าไปสังเกตการณ์ จดบันทึกและรวบรวมข้อมูลที่บันทึกได้จัดทำเป็นเอกสารสำหรับรายงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

“เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับการคุ้มครอง รวมทั้งเสรีภาพในการแสดงออก การรวมตัวและสมาคม ซึ่งรัฐบาลของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยต้องไม่จำกัดเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ เพราะสิทธิเหล่านี้ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ” นางปิยนุชกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสังเกตการณ์การชุมนุมครั้งแรกจะมีขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ ที่บริเวณแยกราชประสงค์ เนื่องในวันครบรอบการสลายการชุมนุมเมื่อ 8 ปีที่แล้ว โดยสมาชิกเครือข่ายจะมีการแขวนป้ายและใส่เสื้อสีเขียว-เหลืองซึ่งมีคำว่า “ผู้สังเกตการณ์” ระบุไว้อย่างชัดเจน เพื่อแยกว่าผู้สังเกตการณ์มิได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ชุมนุม

บทความก่อนหน้านี้ปปช.บอก4ปีคสช.ปราบโกง อย่าดูแค่สถิติเพราะบิดเบือนได้ ชี้ ปชช.ให้คำตอบได้ดีที่สุด
บทความถัดไปมีแบบนี้ด้วยหรือ? ‘ของที่ระลึกสุดแปลก’ งานเสกสมรส เจ้าชายแฮร์รี-เมแกน