วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2562

หมอทรัพย์สวนพลู

เดินตามดาว / หมอทรัพย์ สวนพลู/ประจำวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2561

เดินตามดาว / หมอทรัพย์ สวนพลู   ประจำวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2561   ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านมีความคิดจิตใจเป็นนักกีฬา กล้าได้กล้า...

เดินตามดาว / หมอทรัพย์ สวนพลู / ประจำวันที่ 26 ต.ค.-1 พ.ย. 2561

เดินตามดาว / หมอทรัพย์ สวนพลู   ประจำวันที่ 26 ต.ค.-1 พ.ย. 2561   ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านได้ลาภลอยและได้จากคู่หมั้นคู่สมรสที่...

เดินตามดาว/ หมอทรัพย์ สวนพลู/ประจำวันที่ 19-25 ตุลาคม 2561

เดินตามดาว / หมอทรัพย์ สวนพลู   ประจำวันที่ 19-25 ตุลาคม 2561   ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านควรอยู่ในความสงบ ทำจิตใจให้มีความสุข ร...

เดินตามดาว/หมอทรัพย์ สวนพลู/ประจำวันที่ 12-18 ตุลาคม 2561

เดินตามดาว / หมอทรัพย์ สวนพลู   ประจำวันที่ 12-18 ตุลาคม 2561   ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านเผชิญอุปสรรคในทางการงาน ระยะนี้คือความ...

เดินตามดาว/หมอทรัพย์ สวนพลู/ประจำวันที่ 5-11 ตุลาคม 2561

เดินตามดาว/หมอทรัพย์ สวนพลู   ประจำวันที่ 5-11 ตุลาคม 2561   ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านจะได้พบการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต ลา...

เดินตามดาว/ หมอทรัพย์ สวนพลู/ประจำวันที่ 28 ก.ย.-4 ต.ค. 2561

เดินตามดาว หมอทรัพย์ สวนพลู   ประจำวันที่ 28 ก.ย.-4 ต.ค. 2561   ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านมีอำนาจในการบริหารงานเต็มกำลัง หมู่...

เดินตามดาว / หมอทรัพย์ สวนพลู / ประจำวันที่ 21-27 กันยายน 2561

เดินตามดาว / หมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 21-27 กันยายน 2561 ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านจะเห็นว่าผู้ใหญ่ของท่านเกิดอารมณ์เสียด้วยกับทุก...

เดินตามดาว /หมอทรัพย์ สวนพลู/ประจำวันที่ 14-20 กันยายน 2561

เดินตามดาว / หมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 14-20 กันยายน 2561 ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงจะติดโรคจากผู้อื่นโดยง่าย มี...

เดินตามดาว / หมอทรัพย์ สวนพลู / ประจำวันที่ 7-13 กันยายน 2561

เดินตามดาว / หมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 7-13 กันยายน 2561 ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านจะรู้สึกสบายใจที่มีกิจกรรมบางอย่างยุติไปจากชีวิตปร...

เดินตามดาว /หมอทรัพย์ สวนพลู/ประจำวันที่ 31 ส.ค.-6 ก.ย. 2561

เดินตามดาว / หมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 31 ส.ค.-6 ก.ย. 2561 ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านมีปัญหาต่างๆ เฉพาะเรื่องการงานเท่านั้น ส่วนเรื่อ...

เดินตามดาว /หมอทรัพย์ สวนพลู/ประจำวันที่ 24-30 สิงหาคม 2561

เดินตามดาว / หมอทรัพย์ สวนพลู   ประจำวันที่ 24-30 สิงหาคม 2561 ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านจะพบเหตุการณ์แปลกๆ เป็นอันมาก สิ่งที่ไม่น่าเ...

เดินตามดาว / หมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 17-23 สิงหาคม 2561

เดินตามดาว / หมอทรัพย์ สวนพลู   ประจำวันที่ 17-23 สิงหาคม 2561   ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านจะมีการเดินทางไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตา...


บทความยอดนิยม