วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565

เดินตามดาว : ศรินทิรา

เดินตามดาว : หมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 14-20 ตุลาคม 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย. - 14 พ.ค. ท่านมีผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นมากและเข้ากับท่านได้ดี มีชื่อเสียงเกียรติยศจากงานที่ทำไว้แต่ก่อน มีการเปลี่ยนแปลงในหมู่หุ้นส่วน...

เดินตามดาว : หมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 7-13 ตุลาคม 2559

  ราศีเมษ 13 เม.ย. - 14 พ.ค. ท่านมีจิตใจสดชื่นแจ่มใส มักใช้เวลาว่างไปในการยิงนกตกปลาล่าสัตว์ โดยไม่หวังผลใดๆ กล่าวคือ ไม่ได้อะไรเลย ใช้สายตามากห...

เดินตามดาว : หมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2559

ราศีเมษ หรือ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทำความดีเห็นผลทันที บริวารซึ่งเดือดร้อนเรื่องที่อยู่จะม...

เดินตามดาว : หมอทรัพย์ สวนพลูประจำวันที่ 23-29 กันยายน 2559

ราศีเมษ หรือ 13 เม.ย. - 14 พ.ค. ท่านมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวแก่ดวงตา หรือในอีกแง่หนึ่งคือมีทัศนวิสัยแตกต่างไปจากที่แล้วๆ มา มีการลงทุนในด้านบันเทิงธุร...

หมอทรัพย์ สวนพลู : เดินตามดาว ประจำวันที่ 16-22 กันยายน 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย.-14 พ.ค. ท่านพบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของดวงดาว จึงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถริษยาหรือกีดกันท่านได้ บริวารที่รายได้...

หมอทรัพย์ สวนพลู : เดินตามดาว ประจำวันที่9-15 กันยายน 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในหมู่บุคลากรชั้นผู้น้อยที่ได้ร่วมงานกันมาเป็นเวลานาน มีภารกิจที่จะต้องเดินทางไกล เพื่อแก้ไขเห...

หมอทรัพย์ สวนพลู : เดินตามดาว ประจำวันที่ 2-8 กันยายน 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย. - 14 พ.ค. ท่านได้ฟังเรื่องอะไรจากใคร ไม่ควรแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเขาจะนำไปพูดต่อให้เป็นผลเสียหายแก่ท่าน ราวๆ ...

หมอทรัพย์ สวนพลู : เดินตามดาวประจำวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย. -14 พ.ค. ท่านได้พบเพื่อนใหม่ที่นิสัยใจคอตรงกัน ซึ่งเมื่อคบกันไปแล้วจะเข้าใจ และเห็นใจกันยิ่งขึ้น ผู้น้อยที่อยู่ในอุปการะของท่าน จะ...

หมอทรัพย์ สวนพลู : ประจำวันที่ 19-25 สิงหาคม 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านมีจังหวะดีๆ ในการแก้ปัญหาที่ผู้อื่นสร้างขึ้น บริวารร่วมมือช่วยเหลือในการทำงานอย่างเข้มแข็ง จะอยู่ในที่มีบรรยากาศไม...

หมอทรัพย์ สวนพลู : ประจำวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย.-14 พ.ค. ท่านจะติดต่อธุรกิจทำมาค้าขายกับคนต่างภาษา จะมีการเดินทางไกล หรือลงทุนในท้องถิ่นที่ไกลเมืองหลวงแต่มีความเจริญสูง บ้านหรือที...

บทความยอดนิยม