วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562

หมอทรัพย์สวนพลู

หมอทรัพย์ สวนพลู : เดินตามดาว ประจำวันที่9-15 กันยายน 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในหมู่บุคลากรชั้นผู้น้อยที่ได้ร่วมงานกันมาเป็นเวลานาน มีภารกิจที่จะต้องเดินทางไกล เพื่อแก้ไขเห...

หมอทรัพย์ สวนพลู : เดินตามดาว ประจำวันที่ 2-8 กันยายน 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย. - 14 พ.ค. ท่านได้ฟังเรื่องอะไรจากใคร ไม่ควรแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเขาจะนำไปพูดต่อให้เป็นผลเสียหายแก่ท่าน ราวๆ ...

หมอทรัพย์ สวนพลู : เดินตามดาวประจำวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย. -14 พ.ค. ท่านได้พบเพื่อนใหม่ที่นิสัยใจคอตรงกัน ซึ่งเมื่อคบกันไปแล้วจะเข้าใจ และเห็นใจกันยิ่งขึ้น ผู้น้อยที่อยู่ในอุปการะของท่าน จะ...

หมอทรัพย์ สวนพลู : ประจำวันที่ 19-25 สิงหาคม 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านมีจังหวะดีๆ ในการแก้ปัญหาที่ผู้อื่นสร้างขึ้น บริวารร่วมมือช่วยเหลือในการทำงานอย่างเข้มแข็ง จะอยู่ในที่มีบรรยากาศไม...

หมอทรัพย์ สวนพลู : ประจำวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย.-14 พ.ค. ท่านจะติดต่อธุรกิจทำมาค้าขายกับคนต่างภาษา จะมีการเดินทางไกล หรือลงทุนในท้องถิ่นที่ไกลเมืองหลวงแต่มีความเจริญสูง บ้านหรือที...

บทความยอดนิยม