วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563

หมอทรัพย์สวนพลู

เดินตามดาว : หมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 2-8 ธันวาคม 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านนำความหวังและความชื่นชมยินดีมาสู่ญาติมิตรและบริวาร การทำงานและผลงานของท่านที่ปรากฏขึ้นอย่างกว้างขวาง เป็นสิ่งที่พวกเ...

เดินตามดาว : หมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านได้รับความยุ่งยากจากเรื่องเก่าๆ ที่ค้างมานานๆ ลูกหนี้หลบหนีไม่ชำระหนี้ งานก่อสร้างขนาดใหญ่ใกล้บ้านที่กระทบกระเทือน...

เดินตามดาว : หมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านอยู่ในหมู่ชนและสิ่งแวดล้อมสับสน จับต้นชนปลายไม่ติด มีการเดินทางระยะใกล้ๆ หลายครั้งโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน ความเชื่อม...

เดินตามดาว : หมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านจะปฏิเสธโชคลาภและความมีชื่อเสียงเกียรติยศที่หมู่คณะของท่าน หรือองค์กรต่างๆ เป็นผู้นำมาให้ แต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่ทำงา...

เดินตามดาว : หมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านจะทำงานหรือธุรกิจใดๆ ก็ตามมักมีเรื่องหยุมหยิมต่างๆ เป็นเหตุให้รำคาญ ทั้งนี้ อาจเกิดจากตัวท่านเองหรือสิ่งแวดล้อมก็ไ...

เดินตามดาว : หมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านได้ลาภจากหุ้นส่วนผู้ร่วมงานหรือการทำกิจการร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความเปลี่ยนแปลงในด้านผลประโยชน์การเงินเล็กน้อย ได้ล...

เดินตามดาว : หมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 21-27 ตุลาคม 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านได้รับคำชักชวนให้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ส่วนมากเป็นงานรื่นเริงหรือมงคลที่ท่านพอใจอยู่แล้ว ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอันสุ...

เดินตามดาว : หมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 14-20 ตุลาคม 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย. - 14 พ.ค. ท่านมีผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นมากและเข้ากับท่านได้ดี มีชื่อเสียงเกียรติยศจากงานที่ทำไว้แต่ก่อน มีการเปลี่ยนแปลงในหมู่หุ้นส่วน...

เดินตามดาว : หมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 7-13 ตุลาคม 2559

  ราศีเมษ 13 เม.ย. - 14 พ.ค. ท่านมีจิตใจสดชื่นแจ่มใส มักใช้เวลาว่างไปในการยิงนกตกปลาล่าสัตว์ โดยไม่หวังผลใดๆ กล่าวคือ ไม่ได้อะไรเลย ใช้สายตามากห...

เดินตามดาว : หมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2559

ราศีเมษ หรือ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทำความดีเห็นผลทันที บริวารซึ่งเดือดร้อนเรื่องที่อยู่จะม...

เดินตามดาว : หมอทรัพย์ สวนพลูประจำวันที่ 23-29 กันยายน 2559

ราศีเมษ หรือ 13 เม.ย. - 14 พ.ค. ท่านมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวแก่ดวงตา หรือในอีกแง่หนึ่งคือมีทัศนวิสัยแตกต่างไปจากที่แล้วๆ มา มีการลงทุนในด้านบันเทิงธุร...

หมอทรัพย์ สวนพลู : เดินตามดาว ประจำวันที่ 16-22 กันยายน 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย.-14 พ.ค. ท่านพบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของดวงดาว จึงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถริษยาหรือกีดกันท่านได้ บริวารที่รายได้...

บทความยอดนิยม