วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ใส่ใจสุขภาพ

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ /โครงการสมุนไพรเพื่อการพึงพาตนเอง/ผักยืนต้น คนกินสุขภาพดี ...

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ / โครงการสมุนไพรเพื่อการพึงพาตนเอง มูลนิธิสุขภาพไทย www.thaihof.org ผักยืนต้น คนกินสุขภาพดี คนปลูกให้โลกร่มเย็น (1) ผักยืนต้น...

สมุนไพรมหิดล / คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล/กล้วยเต่า

สมุนไพรมหิดล/คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล กล้วยเต่า Polyalthia debilis Finet & Gagnep. ANNONACEAE   ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1 เมตร ตามกิ่งอ่อนมีขนอ่อ...

เปิดชื่อไม้ประดับ 22 ชนิด ช่วยฟอกมลพิษ “เครื่องฟอกอากาศธรรมชาติ”

ปัญหา “ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” เกินค่ามาตรฐาน ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพและหลาย ๆ จังหวัดทั่วประเทศ สร้างความกังวลใจต่อทุกคน เพราะเริ่มส่งผลอันตรายต่อสุขภา...

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ/โครงการสมุนไพรเพื่อการพึงพาตนเอง/‘ย่างไฟ’ ใจกลางกรุง

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ/โครงการสมุนไพรเพื่อการพึงพาตนเอง/มูลนิธิสุขภาพไทย/www.thaihof.org ‘ย่างไฟ’ ใจกลางกรุง   การย่างไฟ เป็นความรู้หรือภูมิปัญญาท้อง...

สมุนไพรมหิดล/คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล/ ข่าหด

สมุนไพรมหิดล/คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ข่าหด  Fissistigma polyanthoides (A. DC.) Merr. ANNONACEAE   ไม้เลื้อยขนาดใหญ่ ยาวได้ถึง 20 เมตร กิ่งอ่...

ปีนี้เผาหลอก ปีหน้าเผาจริง! ปัญหาฝุ่น “PM 2.5” ไม่แก้วันนี้ เตรียมตัวอายุสั้นได้...

ปัญหามลพิษทางอากาศหรือค่าฝุ่นละออง "PM 2.5" เกินมาตรฐาน จนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ที่คนไทยต้องเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้ มีสาเหตุเกิดจากมนุษย์อย่างเราๆ ที...

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ/โครงการสมุนไพรเพื่อการพึงพาตนเอง/สมุนไพร ที่ผู้หญิงครึ่งโลกต้...

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ/โครงการสมุนไพรเพื่อการพึงพาตนเอง มูลนิธิสุขภาพไทย www.thaihof.org สมุนไพร ที่ผู้หญิงครึ่งโลกต้องการ   ประชากรทั่วโลก ณ พฤศจิก...

สมุนไพรมหิดล/คณะเภสัชศาสตร์ /ม.มหิดล/ กลึงกล่อม

สมุนไพรมหิดล/คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล กลึงกล่อม Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ANNONACEAE   ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-5 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือน...

รู้จัก “ทานาคา” สารพัดประโยชน์! รักษาพิษ บำรุงผิว สิวอักเสบบอกลาได้!...

ทานาคาเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ในวงศ์ส้ม RUTACEAE คนไทยเราเรียกหลายชื่อ ทางเหนือเรียกต้นกระแจะ กระแจะจันทน์ ขะแจะ ภาคกลางเรียกพญายา อีสานเรียกตุมตัง มีชื...

เปิดสรรพคุณ “ฟักทอง” ของดีเพียบ! บำรุงผิว / ช่วยต่อมลูกหมาก ฯลฯ

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ/โครงการสมุนไพรเพื่อการพึงพาตนเอง มูลนิธิสุขภาพไทย www.thaihof.org ฟักทองของขวัญปีใหม่ทุกเพศวัย เริ่มต้นปีมาคุยกันในเรื่องดีๆ ดังท...

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ/โครงการสมุนไพรเพื่อการพึงพาตนเอง/เห็ดพิมาน และเห็ดซางฮวง เห็ด...

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ/โครงการสมุนไพรเพื่อการพึงพาตนเอง มูลนิธิสุขภาพไทย www.thaihof.org เห็ดพิมาน และเห็ดซางฮวง เห็ดในสกุลฟิลินัส (2)   มีการกล่าวถ...

สมุนไพรมหิดล/คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล/ กะเจียน

สมุนไพรมหิดล/คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล กะเจียน Hubera cerasoides (Roxb.) Chaowasku ANNONACEAE   ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 12-20 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปล...

บทความยอดนิยม