Petch Pansa เชิญชวน ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชมพูภายใต้ Estee Lauder Companies รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

โรคมะเร็งเต้านมติดอันดับมะเร็งที่สาวไทยเป็นกันมากที่สุดและผู้หญิงทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้ ใครมีอายุระหว่าง 20-40 ควรรับการตรวจคัดกรองทุกๆ 3 ปีนะคะ
ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์กระตุ้นเตือนภัยมะเร็งเต้านมด้วยการโชว์สัญลักษณ์โบว์สีชมพู 🎀 และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชมพูภายใต้ Estee Lauder Companies โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาโครงการต่างๆสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

https://www.facebook.com/Petchpansa/posts/416841129808274