‘ปิยบุตร’ ลั่น อนค.ลุยการเมืองท้องถิ่น หวังลบภาพใช้อิทธิพล-ตระกูลการเมือง

‘อนาคตใหม่’ เปิดเวทีฟังความเห็นคนเมืองจันท์ ‘ปิยบุตร’ ลั่น อนค.ลุยการเมืองท้องถิ่น หวังลบภาพใช้อิทธิพล-ตระกูลการเมือง ด้าน ‘พิธา’ ชู จันทบุรีเป็นมหาอำนาจทุเรียน แนะ หาตลาดเพิ่ม-นำแปรรูป

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ศาลากระต่าย เทศบาลเมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมด้วย ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ จ.จันทบุรี ทั้ง 3 เขต ได้แก่ พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.เขต 1, นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.เขต 2 และ น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.เขต 3 ร่วมกิจกรรม “ฝันเฟื่อง เมืองจันท์” โดยในงานมีการรับสมัครสมาชิก ขายสินค้าที่ระลึกของพรรค และเวทีเสวนาพูดคุยร่วมออกแบบการพัฒนาเมือง โดยนายปิยบุตร กล่าวในหัวข้อ “ปลดปล่อยเมืองจันท์ ทำไมต้องยุติระบบรัฐราชการรวมศูนย์” นายพิธา กล่าวในหัวข้อ “ท้อนถิ่นมีดี ค้นศักยภาพเพื่ออนาคตไทย” ทั้งนี้ จ.จันทบุรี เป็นจังหวัดที่พรรคอนาคตใหม่ ชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา มี ส.ส.ครบทุกเขต

นายปิยบุตร กล่าวว่า อำนาจอยู่ที่คนเมืองจันท์มายาวนานแล้ว แต่วันหนึ่งประเทศไทยตัดสินใจเลือกวิธีการรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง แล้วส่งคนจากส่วนกลางมาปกครองเพื่อสร้างความเป็นรัฐให้เข้มแข็ง จนมีรัฐธรรมนูญ 2540 แนวคิดเรื่องการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกลับมาอีกครั้ง ทั้งนี้ องค์ประกอบสำคัญของการกระจายอำนาจ หนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ ต้องมาจากการเลือกตั้งของคนในพื้นที่เท่านั้น ไม่ใช่การแต่งตั้งมาจากส่วนกลาง ถึงจะเรียกว่าเป็นรัฐที่กระจายอำนาจโดยแท้จริง องค์ประกอบถัดไปคือต้องมีภารกิจ หรืองานให้องค์กรเหล่านี้ทำ มีอิสระในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง งบประมาณของท้องถิ่นก็เป็นองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งได้มาจากภาษีท้องถิ่น ไม่ใช่การเอาภาษีท้องถิ่นเข้าไปสู่ส่วนกลางแล้วทยอยกระจายกลับมาทีหลัง อีกองค์ประกอบคือความอิสระของบุคลากร นั่นคือการมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการทำงานท้องถิ่นจริงๆ ไม่ใช่การหยิบยืมบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆมาช่วย องค์ประกอบสุดท้ายคืออำนาจในการกำกับดูแลจากส่วนกลาง ซึ่งไม่ใช่การบังคับบัญชา นั่นคือผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทำได้เพียงกำกับดูแล ไม่จำเป็นที่ท้องถิ่นต้องขออนุญาตส่วนกลางหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค มีอำนาจแทรกแซงการทำงานของท้องถิ่นแบบที่เป็นอยู่ในขณะนี้

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า ทุกวันนี้ การปกครองท้องถิ่นถอยหลังเข้าคลองนับตั้งแต่ คสช.ครองอำนาจ เราไม่มีการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น อีกทั้ง คสช. ยังออกคำสั่งปลด-แขวนผู้บริหารท้องถิ่นจำนวนมาก ในรัฐธรรมนูญ 2560 ยังเขียนไว้ว่า ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษอาจไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้ ตลอด 5 ปีมานี้ ภารกิจ อำนาจ บุคลากร และงบประมาณของท้องถิ่นลดน้อยถอยลงไปทั้งในแง่ปริมาณและในแง่ความเป็นอิสระ ราชการส่วนกลางและภูมิภาค มีอำนาจที่เกือบๆจะเป็นการบังคับบัญชาท้องถิ่น ต่อไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งจากคนในพื้นที่ อาจไม่มีอำนาจทำอะไรได้มากนัก เพราะติดขัดกฎหมายจำนวนมากที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายอำนาจ ในส่วนของสนามการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ที่ผ่านมา พรรคการเมืองไม่ค่อยส่งตัวแทนพรรคลงแข่งเท่าไรนัก จะมีข้อยกเว้น ก็เพียงการเลือกผู้ว่าฯกรุงเทพ เนื่องจาก พรรคการเมืองกลัวคนในพรรคขัดแย้งกันเอง แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่เชื่อเช่นนั้น เราเชื่อว่าการขับเคลื่อนการเมืองท้องถิ่นในนามพรรคเป็นความท้าทายไม่ต่างกันกับการเมืองระดับชาติ

“มายาคติในหัวคนไทยเมื่อกล่าวถึงการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ อิทธิพล มาเฟีย คอร์รัปชัน อนาคตใหม่จะลบล้างภาพการเมืองท้องถิ่นแบบเดิมและเปิดการเมืองท้องถิ่นแบบใหม่ ปฏิเสธการเมืองท้องถิ่นที่ใช้เครือข่ายอิทธิพลแบบเดิม ใช้ตระกูลการเมืองใหญ่ที่คุมจังหวัดนั้นๆลงเลือกตั้ง พรรคอนาคตใหม่อยากเปิดให้ใครก็ได้ที่สนใจอยากพัฒนาเมืองของตนเองได้ลงเลือกตั้ง แข่งขันกันด้วยนโยบายและวิสัยทัศน์ จึงอยากเชิญชวนชาวจันทบุรีช่วยกันผลักดันการเมืองท้องถิ่นแบบใหม่ เพราะไม่มีใครรู้ปัญหาจันทบุรีเท่ากับคนจันทบุรี ส่วนกลางของพรรคอนาคตใหม่จะเข้าไปผลักดันนโยบายยุติรัฐราชการรวมศูนย์ ในส่วนของการเมืองท้องถิ่น ต้องขอความร่วมมือจากคนจันทบุรีช่วยกัน พรรคอนาคตใหม่จะเริ่มจากการส่งตัวแทนพรรคลงแข่งขันการเมืองท้องถิ่นในบางพื้นที่ ยึดจากการเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ช่วงชิง คำตอบของฝันเฟื่องเรื่องเมืองจันท์เป็นอย่างไร ผมคิดว่าคำตอบอยู่ในตัวคนจันทบุรีทุกคน โดยพรรคอนาคตใหม่จะผลักดันให้การกระจายอำนาจเป็นวาระแห่งชาติ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการเมืองท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องของการคอร์รัปชั่นหรืออิทธิพลและตระกูลการเมืองเก่าแก่ของท้องที่” นายปิยบุตร กล่าว

ด้าน นายพิธา กล่าวว่า จันทบุรี คือมหาอำนาจทางทุเรียนของโลก อัตลักษณ์ท้องถิ่นของจันทบุรีคือราชาในหมู่ราชาของผลไม้โลก จันทบุรีส่งออกทุเรียนไปจีนเยอะ เราส่งออกทุเรียน 88.6% เราส่งไปจีน ประมาณ40% ที่เหลือส่งไปเวียดนาม ไต้หวัน ฮ่องกง แล้วเวียดนามก็รับไปแปะป้ายเวียดนามขายต่อที่จีนอีกที สภาพการส่งออกผลไม้ไทยเหมือนนั่งบนเก้าอี้ขาเดียว ถ้าจีนเลิกซื้อผลไม้เรา เราจะเจอปัญหาแน่นอน เรายังขาดตลาดอื่นๆที่อยู่นอกตลาดจีน ไม่ว่าจะเป็นตลาดญี่ปุ่น ออสเตรเลีย หรือ แม้แต่อเมริกา ในเชิงเทคโนโลยี ทุเรียนนำมาแปรรูปได้หลายอย่าง สารสกัดจากทุเรียนมาทำน้ำยาบ้วนปากได้ เปลือกทุเรียนทำกระดาษได้ หรือทุเรียนพันธุ์ไร้หนามที่ลดน้ำหนักและง่ายต่อการขนส่ง หรือระบบตรวจสอบความอ่อน-แก่ของทุเรียน ที่จันทบุรียังทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ ถ้าทำสำเร็จ จันทบุรีจะเป็นมหานครแห่งทุเรียนอย่างแท้จริง
.
“เมืองจันท์จะน่าอยู่ได้ ต้องมีอัตลักษณ์ที่แข็งแรง มีเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริง แต่ถ้านี่เป็นยอดของบ้าน ฐานบ้านก็ต้องแข็งแรงด้วย สาธารณูปโภค คมนาคมของเมืองจันท์ต้องเข้มแข็งด้วย คนจันทบุรีต้องเตรียมรับมือกับการมาถึงของอุตสาหกรรมทุเรียนจากมาเลเซีย ที่คนมาเลเซียกล่าวว่า เป็นหลุยส์ วิตตอง ในหมู่ทุเรียนด้วยกัน ในตอนนี้กำลังผลิตยังเล็ก แต่อีก 5-6 ปีมาเลเซียจะเข้ามาแย่งชิงตลาดทุเรียนกับไทยแน่นอน ชาวจันทบุรีต้องเตรียมตัวว่าเราจะพัฒนาศักยภาพของทุเรียนหมอนทองได้อย่างไรให้แข่งขันกับมาเลเซียได้อย่างทัดเทียม” นายพิธา กล่าว
.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนั้น นายปิยบุตร นายพิธา และส.ส.จังหวัดจันทบุรีทั้ง 3 เขต ร่วมรับฟังชาวจันทบุรีสะท้อนปัญหาและเสนอความคิดเห็นในกิจกรรม “วาดฝันเมืองจันท์” ว่าชาวจันทบุรีอยากเห็นเมืองจันท์เป็นอย่างไร บรรยากาศเป็นไปอย่างผ่อนคลายและสนุกสนาน ขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนก็ได้มีการสมัครสมาชิก และเลือกซื้อสินค้าพรรคอนาคตใหม่ที่นำมาออกร้านจำหน่ายด้วย

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

 

บทความก่อนหน้านี้Animal Farm | นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
บทความถัดไปซัดคืน! พปชร.ยื่นประธานชวน ให้ส่งต่อศาล ’20 ส.ส.ฝ่ายค้าน’ ถือหุ้นสื่อ