วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 5 ส.ค. 59

ก่อนไปลงประชามติ 7 สิงหาคม อ่าน อี-เมล ฉบับนี้ก่อน สวัสดีค่ะ ชาวมติชนสุดสัปดาห์ เมื่อกลางเดือน หนุ่มใกล้ตัวเราแว้บไปเมืองไทย 3 วัน เพื่อเอาข...

ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 10 มิ.ย. 59

แม้ใช้ชื่อ ว่า ท.ทหาร นอกค่าย แต่ข้อมูล ที่เขียนบอกเล่าในไปรษณียบัตร น่าจะเป็น ท.ทหาร "ในค่าย" มากกว่า ในค่าย อย่างไร โปรดพิจารณา   ...

ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 17 มิ.ย. 59

หลังเชื้อเชิญให้ผู้อ่านร่วมแสดงความคิดเห็น ก็มีการตอบสนอง โดยเฉพาะจดหมายอย่างยาว จาก อ้าย "แสงดาว ศรัทธามั่น"--กวีอิสระ   เรียนบรรณาธิก...

ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 24 มิ.ย. 59

ไม่ว่าจะมองประชาธิปไตย 84 ปี ด้วยอารมณ์ขัน เป็นภาพ แมว "เก้าแต้ม" ชะเง้อแง้ปลาทูที่เหลือแต่หัว และก้าง อย่างที่ "ปิยพงศ์" (เมืองหละปูน) มอง ห...

ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 8 ก.ค. 59

แม้ อาจารย์ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ มีคดีต้องสะสาง กระนั้น คงมิได้หมายความว่า "คดี" ดังกล่าวจะทำให้เสียสิทธิ ในการ "ชี้แจง" สิ่งที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมกับต...

ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 8 ก.ค. 59

เป็นเรื่องน่ายินดี กรณีค้ามนุษย์ ที่สหรัฐได้เลื่อนอันดับไทยขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง หลัง เราฟัง ถ้อยแถลงพึงใจของ...

ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 15 ก.ค. 59

แม้วันนี้ 7 นักศึกษาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลทหารแล้ว แต่กรณี "ตรวน" ในสายตาองค์กรสิทธิมนุษยชน และกรณี "กุญแจเท้า" ในสายตาประธานคณะกรรมการ...

ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 22 ก.ค. 59

แม้การรัฐประหารในตุรกี จะประสบความล้มเหลว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศที่เป็นดังประตูระหว่างเอเชียและยุโรป ดินแดนกำลังพัฒนา กับ ดินแดนพัฒนาแล้ว ไ...

ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 29 ก.ค. 59

เรายังไม่รู้ว่า ประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม ผลจะออกมาอย่างไร ซึ่งไม่ว่า รัฐธรรมนูญจะผ่าน หรือไม่ผ่าน เส้นทางไปสู่ "ประชาธิปไตย" ของไทย ก็ยังอีกยาวไกล...

บทความยอดนิยม