วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 8 ก.ค. 59

เป็นเรื่องน่ายินดี กรณีค้ามนุษย์ ที่สหรัฐได้เลื่อนอันดับไทยขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง หลัง เราฟัง ถ้อยแถลงพึงใจของ...

ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 15 ก.ค. 59

แม้วันนี้ 7 นักศึกษาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลทหารแล้ว แต่กรณี "ตรวน" ในสายตาองค์กรสิทธิมนุษยชน และกรณี "กุญแจเท้า" ในสายตาประธานคณะกรรมการ...

ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 22 ก.ค. 59

แม้การรัฐประหารในตุรกี จะประสบความล้มเหลว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศที่เป็นดังประตูระหว่างเอเชียและยุโรป ดินแดนกำลังพัฒนา กับ ดินแดนพัฒนาแล้ว ไ...

ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 29 ก.ค. 59

เรายังไม่รู้ว่า ประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม ผลจะออกมาอย่างไร ซึ่งไม่ว่า รัฐธรรมนูญจะผ่าน หรือไม่ผ่าน เส้นทางไปสู่ "ประชาธิปไตย" ของไทย ก็ยังอีกยาวไกล...

บทความยอดนิยม