ขอแสดงความนับถือ/ประจำวันที่ 10-16 เมษายน 2563

ขอแสดงความนับถือ

 

แม้คณะรัฐมนตรี (ครม.)

มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปี เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2563 ออกไป

เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็ตาม

แต่วันสงกรานต์ก็คงดำเนินต่อไป

ดังที่คอลัมน์ ล้านนาคำเมือง ของชมรมฮักตั๋วเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หน้า 78)

รายงานไว้

 

…วันขึ้นปีใหม่หรือการเปลี่ยนศักราชจะเป็นวันไหนนั้น

ย่อมขึ้นอยู่กับจินตนาการ ระบบวิธีคิด และความเชื่อ แล้วกลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมในที่สุด

สำหรับเมืองไทย เมืองพุทธ แม้จะเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไปหลายครั้ง และในที่สุดเป็นแบบสากลก็ตาม

แต่คนไทยยังให้ความสำคัญกับเทศกาลดวงอาทิตย์ย้ายราศีเสมอมา

และเรียกปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนไปสู่ราศีใหม่นั้นว่า “สังกรานต์ล่อง” หรือสังขานต์ล่อง

วันนั้นจะถือเป็นวันส่งท้ายปีเก่าเพื่อเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่ และเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นช่วงเวลาของการทำบุญ ทำนุบำรุงพุทธศาสนา รวมทั้งเฉลิมฉลองสนุกสนาน…

สงกรานต์จึงดำเนินไป

เพียงแต่ปีนี้ รัฐบาลไม่ให้หยุดและไม่ให้ออกมาชุมนุมเล่นน้ำเปียกปอนดังเช่นก่อน

 

ประกาศสงกรานต์

พุทธศักราช 2563 จุลศักราช 1382 รัตนโกสินทรศก 239

วันมหาสงกรานต์

ตรงกับวันจันทร์ที่ 13 เมษายน เวลา 21 นาฬิกา 27 นาที 0 วินาที

จันทรคติตรงกับวันจันทร์ แรม ๖ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด

นางสงกรานต์นามว่า นางโคราคะเทวี

ทรงพาหุรัด ทัดดอกปีบ (กาสะลอง) อาภรณ์แก้วมุกดาหาร ภักษาหารน้ำมัน

พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์

พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า

เสด็จไสยาสน์ลืมเนตร (นอนลืมตา) มาเหนือหลังพยัคฆ์ (เสือ) เป็นพาหนะ

เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ ศุกร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 600 ห่า

ตกในเขาจักรวาล 240 ห่า

ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า

ตกในมหาสมุทร 120 ห่า

ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า

เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีมิถุน ชื่อวาโย (ธาตุลม) น้ำพอประมาณ พายุจัด

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีนี้ นาคราชให้น้ำ 1 ตัว ทำนายว่า ฝนทราม

เกณฑ์ธัญญาหาชื่อปาปะ ข้าวกล้าในไร่นา จะได้ 1 ส่วน เสีย 10 ส่วน

คนทั้งหลายจะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค้น เพราะกันดารอาหารบ้าง

จะฉิบหายเป็นอันมากแล ฯ

(ที่มา www.myhora.com)

 

อ่านคำพยากรณ์สงกรานต์แล้ว

สิ่งที่พึงระวังพร้อมๆ กันก็คือ ภัยแล้ง

ที่ว่าปีนี้ จะ “ฉิบหายเป็นอันมากแล”

สอดคล้องกับรายงานพิเศษของภัณธิภร วงษ์จันทร์เพ็ญ

ว่าด้วยการพยากรณ์ดวงชะตาโลกและดวงชะตาประเทศไทย เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ.2563 (หน้า 25)

ที่ชี้ว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก อากาศของโลกแปรปรวน

ไฟไหม้ น้ำท่วม และพายุลม ฝนในรอบไตรมาสแรกนี้จะเริ่มเกิดปัญหาที่เด่นชัดขึ้น

ส่วนความรุนแรงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของคณะรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนายกรัฐมนตรีเอง

ผลกระทบยังรุนแรงในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม

จะเริ่มควบคุมสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) โดยเริ่มเห็นผลชัดเจนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป

แต่ก็ต้องเผชิญปัญหาเศรษฐกิจต่อไป

“เป็นโจทย์ใหญ่ที่ถาโถมราวกับพายุกระหน่ำต่อนายกรัฐมนตรีและทีมงานคณะรัฐบาล”

 

มิได้ต้องการบั่นทอนกำลังใจให้ตกต่ำ

เพียงแต่ต้องการให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวให้พร้อม

สงกรานต์ปีนี้ คงแห้งผาก ไร้น้ำ และมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ

รักษาเนื้อรักษาตัวเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวง ประจำวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 : โดย พิมพ์พรร
บทความถัดไปกรองกระแส / ข่าวลือ ข่าวปล่อย สัญญาณในทางการเมือง ก่อนเปลี่ยนแปลง