ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 8 ก.ค. 59

Tuwaedaniya MERINGING / AFP

เป็นเรื่องน่ายินดี กรณีค้ามนุษย์

ที่สหรัฐได้เลื่อนอันดับไทยขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง

หลัง เราฟัง ถ้อยแถลงพึงใจของรัฐบาลไทยแล้ว

พึงให้ความสนใจ “สาร” ที่สถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทย ส่งผ่าน “มติชนสุดสัปดาห์” มายังคนไทยโดยตรง

เพื่อ “ดุล” แห่งข้อมูลและข่าวสาร

โปรดอย่าหงุดหงิด

 

กระทรวงการต่างประเทศ แถลงออกรายงานการค้ามนุษย์ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559

ประเทศไทยได้เลื่อนอันดับขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง

รายงานการค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ.2559 ครอบคลุมความพยายามดำเนินการของรัฐบาลต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559

การถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง

แสดงว่า รัฐบาลไทยได้ดำเนินความพยายามอย่างมีนัยสำคัญในการขจัดการค้ามนุษย์ในช่วงเวลาการทำรายงานจัดอันดับ

ทว่า การดำเนินงานนั้น

ยังไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำสุดอย่างครบถ้วน

 

การถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามองนั้น

เป็นการย้ำว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยยังมีอยู่กว้างขวาง

และรัฐบาลต้องแสดงความเป็นผู้นำในการดำเนินการมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

โดยให้มีผลงานเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล

สหรัฐขอให้ไทยดำเนินงานให้ก้าวหน้ามากขึ้นและอย่างต่อเนื่อง

สหรัฐเชื่อว่าจะช่วยให้รัฐบาลไทยดำเนินการได้ก้าวหน้าขึ้น

เราขอให้รัฐบาลไทยดำเนินการตามคำแนะนำอย่างเต็มที่

หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐ ยังคงเป็นหุ้นส่วนร่วมมือทำงานกับรัฐบาลไทยและภาคประชาสังคมในไทยในการพยายามขจัดปัญหาการค้ามนุษย์

 

ในปี พ.ศ.2558

รัฐบาลไทยรายงานว่าได้เพิ่มความพยายามดำเนินการสืบสวนคดีการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศ

และคดีที่ต้องสงสัยว่ามีการบังคับใช้แรงงาน

รวมถึงได้ดำเนินคดีและพิพากษาโทษนักค้ามนุษย์หลายร้อยคน

นอกจากนี้ รัฐบาลยังเริ่มสืบสวนคดีการค้าแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการประมงหลายสิบคดี

กระนั้น การค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงานซึ่งรวมถึงพันธนาการหนี้

ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในไทย

และการบังคับใช้แรงงานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหารทะเลยังคงเป็นปัญหาอยู่

เจ้าพนักงานรัฐ นายจ้าง เจ้าของกิจการ นายหน้าและสำนักงานจัดหางานที่สมรู้ร่วมคิดค้ามนุษย์ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินกิจการต่อโดยไม่ต้องรับโทษ

รัฐบาลไทยได้เริ่มดำเนินคดีที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาและบังกลาเทศที่ตกเป็นเหยื่อการกระทำทารุณ

สหรัฐขอให้ทางการไทยติดตามผลการสอบสวน

การดำเนินคดีและกระบวนการศาลยุติธรรมสำหรับคดีที่อยู่ในระหว่างดำเนินการอย่างขันแข็งและอยู่ในห้วงเวลาอันเหมาะสม

ซึ่งรวมถึงคดีที่เจ้าพนักงานรัฐถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดค้ามนุษย์

และขอให้รัฐบาลไทยใช้คดีที่ประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมาเป็นรากฐานในการระบุและสอบสวนคดีใหม่ด้านการบังคับใช้แรงงาน พันธนาการหนี้และการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศ

 

ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยดำเนินมาตรการเกี่ยวกับกรณีข้าราชการสมรู้ร่วมคิดการค้ามนุษย์

ซึ่งได้แก่ การพิพากษาจำคุกข้าราชการสองคน

แต่ปัญหาทุจริตและข้าราชการสมรู้ร่วมคิดยังคงเป็นอุปสรรคต่อความพยายามปราบปรามการค้ามนุษย์

โดยหลายๆ คดีที่ข้าราชการถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณา

มีรายงานหลายฉบับกล่าวว่า ข้าราชการบางคนได้รับผลประโยชน์จากเงินสินบน

และมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกรรโชกทรัพย์และขายผู้อพยพให้แก่นายหน้า

อันเป็นการเพิ่มสภาวะอ่อนแอเปราะบางของผู้อพยพเหล่านี้ที่จะตกเป็นเหยื่อในธุรกิจทางเพศ แรงงานบังคับและพันธนาการหนี้

ประเทศไทยจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญาและสำนักงานคดีค้ามนุษย์ในสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งได้เริ่มดำเนินการพิจารณาคดีแล้ว

สหรัฐมีความยินดีและสนใจรอรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่จัดตั้งพิเศษเหล่านี้

ซึ่งหน่วยงานทั้งสองยังสรรหาทรัพยากรและความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นต่อไป

 

แม้จะมีการตัดทอนข้อความเพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ไปบ้าง

แต่กระนั้นหลักใหญ่ใจความยังครบถ้วน

ครบถ้วนพอที่จะเห็นว่า สหรัฐ เขา “ดุล” ในแง่ข่าวสารอย่างไร

นั่นคือถึงจะดีขึ้นแต่ก็ยังต้องทำการบ้านอีกมาก

ส่วนจะรวมถึงการกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยด้วยหรือไม่

ต้องรอ “สาร” จากสถานทูตสหรัฐ มา ดอ สระ อุ นอ “ดุน” อีกที

ฮู้ ความหมาย “ดุน” บ่ น้อ พี่น้อง