ธุรกิจอสังหาฯ กับการเมือง

นับถอยหลังไปอีกไม่เท่าไหร่ก็จะถึงวันเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศ 14 พฤษภาคม 2566 กันแล้ว ประเด็นการสนทนาพูดคุยกัน ก็ต้องเป็นเรื่องการเลือกตั้ง การคาดการณ์และความคาดหวังรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ของพรรคการเมือง นักการเมืองต่างๆ นอกเหนือจากนโยบายของพรรคด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการต่างๆ จะถูกนำมาแข่งขันนำเสนอว่าพรรคไหนจะทำอะไรถ้าได้เข้ามาเป็นรัฐบาล เพื่อดึงดูดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกพรรคตนเองแล้ว

การเลือกตั้งครั้งนี้ ยังมีเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตยมาเป็นประเด็นให้ผู้มีสิทธิพิจารณาก่อนกาบัตรเลือกตั้งด้วย

 

สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ย่อมเกี่ยวข้องกับผลการเลือกตั้ง เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่บริหารประเทศเหมือนกับธุรกิจและผู้คนส่วนอื่นๆ และถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปหน่อยก็ยิ่งจะเห็นว่า อสังหาฯ ได้รับผลกระทบดีหรือไม่ดีจากการเมืองเศรษฐกิจมากกว่าสาขาธุรกิจอื่นเสียด้วยซ้ำ

เพราะธุรกิจอสังหาฯ เกี่ยวพันกับอัตราการเติบโตเศรษฐกิจ และรายได้ของประชาชนอย่างแนบสนิท

อสังหาฯ บ้านและคอนโดฯ เป็นสินค้าจำเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่ทุกคนต้องมีและต้องซื้อ แต่ก็เป็นสินค้าปัจจัย 4 ที่มีราคาแพงที่สุดในบรรดาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต คนจะซื้อได้ต้องมีกำลังซื้อหรือมีเงินที่เพียงพอ

ดังนั้น คนจะซื้อบ้านและคอนโดฯ มากเมื่อรายได้ดีขึ้นสูงขึ้น ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ประเทศที่เศรษฐกิจที่เติบโตดีนั่นเอง

 

ถ้านำเอาตัวเลขอัตราเติบโตรายได้ประชาชาติของประเทศ หรือ GDP 30-40 ปีย้อนหลัง มาทำกราฟคู่กับสถิติการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและห้องชุด ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า เมื่ออัตราเติบโต GDP สูง อัตราการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและห้องชุดก็จะสูงตามไปด้วย ตลอดทุกครั้ง

ปัจจัยต่อมาของการผลิตและซื้ออสังหาฯ ที่อยู่อาศัย คือ การเงินซึ่งได้แก่เรื่องสภาพคล่องทางการเงินของระบบเศรษฐกิจ และเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพราะทั้งผู้ผลิตบริษัทอสังหาฯ เจ้าของโครงการก็ต้องกู้เงินมาพัฒนาโครงการ และผู้ซื้อที่อยู่อาศัยเกือบทุกคนก็ต้องกู้เงินสถาบันการเงินมาซื้อบ้านหรือห้องชุด

การกู้ได้หรือไม่ได้ การกู้ได้แล้วอัตราดอกเบี้ยสูงหรืออัตราดอกเบี้ยต่ำ จึงเป็นสิ่งที่มีผลกระทบมาก

หลายปีมานี้ มีปัญหาผู้ซื้อกู้ไม่ผ่านในอัตราส่วนที่สูง โดยเฉพาะผู้ซื้อที่อยู่อาศัยระดับราคา 2-3 ล้านบาท และ 4-5 ล้านบาท กล่าวกันว่ากู้ไม่ผ่านถึง 30-40% เพราะติดปัญหารายได้ไม่ถึง หรือรายได้ถึงก็ติดปัญหามีหนี้บัตรเครดิตที่ใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ

 

ปัญหากู้ซื้อบ้านไม่ได้นี้ ถ้ามองภาพรวมเศรษฐกิจเป็นเรื่องเดียวกันกับปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูงเกือบ 90% ของจีดีพีประเทศ ซึ่งไม่เพียงเป็นกับดักการกู้ซื้อบ้านไม่ผ่านเท่านั้น แต่เป็นกับดักการเติบโตเศรษฐกิจประเทศด้วย

อสังหาฯ นอกจากเกี่ยวพันกับการเติบโตเศรษฐกิจแนบแน่นดังที่กล่าวมาแล้ว บางรัฐบาลในหลายๆ ประเทศยังใช้ธุรกิจอสังหาฯเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้โต หรือชะลอเศรษฐกิจไม่ให้ร้อนแรงจนเกินไปอีกด้วย เพราะธุรกิจอสังหาฯ มีค่าตัวทวี หรือ multiplier สูง

ถ้าธุรกิจอสังหาฯ มีความคาดหวังกับการเลือกตั้งครั้งนี้ ก็ต้องศึกษาแล้วเลือกพรรคที่มีบุคคลและคณะที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่กล่าวมาข้างต้น มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เจริญโตเติบ

ทุกวันนี้นโยบาย คำปราศรัย การดีเบตทางการเมืองหาฟังได้ไม่ยาก นอนอยู่บ้านก็หาฟังทางออนไลน์ได้ครับ •

 

ก่อสร้างและที่ดิน | นาย ต.