บ้านหลังที่ 2 ของคนจีน

ถึงขณะนี้เป็นที่เชื่อมั่นได้อย่างแน่นอนแล้วว่า ไม่เพียงนักท่องเที่ยวชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่เท่านั้นที่จะมุ่งหน้ามาเที่ยวประเทศไทยจำนวนมหาศาล

แต่จะมีชาวจีนที่ต้องการที่อยู่อาศัยมุ่งหน้ามาหาซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองที่ประเทศไทยด้วย

จุดประสงค์การซื้อที่อยู่อาศัยในประเทศไทยของคนจีน ช่วงก่อนโควิดแพร่ระบาดกับหลังโควิดแพร่ระบาดแตกต่างกัน

การซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียมช่วงก่อนโควิดระบาดนั้น ส่วนใหญ่เป็นการจองซื้อเพื่อลงทุนและเก็งกำไร เวลานั้นเศรษฐกิจจีนกำลังเติบโตต่อเนื่อง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการที่อยู่อาศัยในจีนก็เฟื่องฟู และการเก็งกำไรก็เฟื่องฟูด้วย เรียกว่า เป็นกระแสการลงทุนเก็งกำไรกันทั้งในจีนและนอกจีน

แต่ปัจจุบันสภาวะแบบนั้นจบไปแล้วพร้อมกับการระบาดใหญ่โควิด บริษัทอสังหาฯ โครงการที่อยู่อาศัยในจีนประสบปัญหาหา ผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงิน ไม่มีเงินจ่ายซัพพลายเออร์ผู้รับเหมา ผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง และไม่สามารถส่งมอบที่อยู่อาศัยให้ผู้ซื้อ กระทบเศรษฐกิจภาพรวม

ทำให้อารมณ์การเก็งกำไรอสังหาฯ หมดไปด้วย

 

เป้าหมายการซื้อที่อยู่อาศัยของคนจีนในไทยรอบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ได้เปลี่ยนแรงจูงใจเป็นการซื้อที่อยู่อาศัยไว้เป็นหลังที่ 2

แรงผลักดันที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลง กระชับนโยบายของรัฐบาลจีนในหลายเรื่อง เช่น การเข้ามากำกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มากขึ้น การเข้มงวดการประกอบธุรกิจบางอย่าง การควบคุมโรงเรียนกวดวิชา การปิดโรงเรียนนานาชาติ เป็นต้น ทำให้ชาวจีนซึ่งเดิมก็ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาฯ ในประเทศ เป็นเพียงผู้ได้สิทธิเช่าระยะยาวอยู่แล้ว เมื่อมีนโยบายหลายอย่างเข้มขึ้นจึงเกิดแรงกระตุ้นให้ต้องมีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ไว้เพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและเพื่อเป็นทางเลือกสำรอง

ดังนั้น การเลือกและตัดสินใจซื้อรอบนี้ของผู้ซื้อชาวจีน จะมีหลายๆ อย่างต่างไปจากเดิม เพราะเดิมซื้อเก็งกำไรก็ต้องเลือกห้องชุดที่ปล่อยเช่าง่ายและขายต่อได้คล่อง แต่ถ้าซื้อเพื่อเป็นบ้านหลังที่ 2 ก็ต้องเลือกที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้ซื้อ

หลังโควิด ชาวจีนนอกจากจะเกิดความต้องการซื้อบ้านหลังที่ 2 แล้ว ยังจะมีโรงงานแห่งที่ 2 ในไทยอีกด้วย เนื่องมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งคาดว่าจะหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ และกินเวลาหลายสิบปี จึงทำให้อุตสาหกรรมหลายประเภทต้องมีโรงงานในต่างประเทศเพื่อหลบการกีดกันการค้า

นั่นย่อมทำให้ไม่เพียงต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือวัตถุดิบเท่านั้น ต้องย้ายคน ผู้บริหาร วิศวกรต่างๆ มาด้วย

 

ทําไมต้องเป็นประเทศไทย ในสายตาชาวจีนนั้นกลุ่มประเทศที่อยู่ใกล้แผ่นดินจีนมากที่สุดคือกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งนอกจากระยะทางแล้วยังมีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานยาวนานเป็นที่คุ้นเคยกันและกัน หรือเข้ากันได้ทางวัฒนธรรม

เมื่อไล่เรียงรายประเทศในอาเซียนด้วยกันแล้ว เวียดนามเคยทำสงครามกัน แม้มีความร่วมมือกันแต่ก็แข่งกันในที ลาวทรัพยากรเยอะแต่คนน้อย กัมพูชาเป็นพื้นที่ธุรกิจสีเทาจากจีนซึ่งรัฐบาลปักกิ่งเพิ่งเล็ง พม่ายังรบกันเป็นฝักเป็นฝ่าย มาเลเซียและอินโดนีเซียเศรษฐกิจเติบโตดี แต่มีข้อกังวลเล็กๆ เกี่ยวกับความไม่กลมกลืนทางวัฒนธรรมความเชื่อที่ยังมีอยู่บ้างระหว่างคนเชื้อสายจีนและคนท้องถิ่น

แต่ในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจึงเป็นทางเลือกอันดับ 1 สำหรับชาวจีนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 และที่ต้องการมีโรงงานในประเทศที่ 3

สำหรับประเทศไทยเราเอง ในสถานการณ์ที่เหตุการณ์ระหว่างประเทศมีผลกระทบเข้ามาในประเทศ ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นผลดีกับเศรษฐกิจ ความเจริญเติบโตประเทศ และมีส่วนทีจะมีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ประเทศไทยจึงต้องการนโยบายดีๆ ที่จะใช้โอกาสดีเปิดรับด้านที่เป็นคุณให้มากสุด และป้องกันด้านที่จะเกิดโทษให้เบาบางที่สุด เป็นการด่วน •

 

ก่อสร้างและที่ดิน | นาย ต.