บางกอกแอร์เวย์ส เสนอโปรโมชันพิเศษเส้นทางบินใหม่สมุย – หาดใหญ่ ราคาเริ่มต้น 890 บาท/เที่ยว เริ่มบิน 16 กรกฎาคมนี้

กรุงเทพฯ 24 มิถุนายน 2565 – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เสนอโปรโมชันบัตรโดยสารราคาพิเศษ เพื่อเป็นการแนะนำเส้นทางบินใหม่ล่าสุด ระหว่าง สมุย-หาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 890 บาท/ เที่ยว (ราคาไม่รวมภาษี และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด) เดินทางตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 –  30 กันยายน 2565 โดยผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้- 30 กันยายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://bit.ly/book_usmtohdy หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771         

          กำหนดการเส้นทางบินสมุย – หาดใหญ่ เปิดให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (อังคาร พฤหัสบดี เสาร์) มีรายละเอียดดังนี้

o   เที่ยวบิน PG411 สมุย – หาดใหญ่ ออกจากสนามบินสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 10.30 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 11.40 น.

o   เที่ยวบิน PG412 หาดใหญ่ – สมุย  ออกจากสนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 12.10 น. ถึงสนามบินสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 13.20 น.

            พร้อมกันนี้ สายการบินฯ ยังส่งมอบบริการและสิทธิประโยชน์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมดังนี้

·         น้ำหนักสัมภาระ ฟรี 20 กิโลกรัม โหลดน้ำหนักกระเป๋าได้ท่านละ 20 กิโลกรัม

·         บริการห้องรับรองผู้โดยสารบูทีคเลาจ์น     โดยสามารถรับบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เชียงใหม่ และภูเก็ต โดยสำหรับสนามบินสมุย จะเปิดให้บริการในรูปแบบมุมอาหารว่างและเครื่องดื่ม

·         บริการอาหารว่างบนเที่ยวบินในรูปแบบ Snack Bag

            ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งในเส้นทางระหว่าง สมุย – หาดใหญ่ ได้แล้ววันนี้ผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/book_usmtohdy และตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightScheduleหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ โทร 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น. PG Live Chat: https://bit.ly/3hXocjG และสำนักงานบางกอกแอร์เวย์ส https://www.bangkokair.com/our-offices

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด