สสว. ผนึก เซเว่นฯ เสริมศักยภาพ SME ชวนฟังสัมมนาออนไลน์ “SME Unlock : ปลดล็อกอนาคต SME ด้วยการ Reskills & Upskills” 

ศูนย์ 7 สนับสนุน SME หรือ 7 SME Support Center ภายใต้การขับเคลื่อนของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ จับมือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดสัมมนาออนไลน์SME 3ก แกร่ง เก่ง กล้า” ครั้งที่ 2  ในหัวข้อ “SME Unlock : ปลดล็อกอนาคต SME ด้วยการ Reskills & Upskills ผ่าน Facebook Live CPALL เพื่อช่วยติดอาวุธด้านความรู้เสริมศักยภาพ SME ไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.3016.00 น.  

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มาบรรยายพิเศษเปิดเกณฑ์คุณสมบัติ SME ที่จะได้รับการสนับสนุนตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมเทคนิค Reskills & Upskills แบบไม่กั๊ก ผู้สนใจสามารถรับชมได้ฟรีเพียงสแกน QR CODE เพื่อร่วมงาน หรือรับชมผ่าน https://www.facebook.com/cpall7