“โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ดูแล รร.ห่างไกล….ไม่ไร้โอกาส เข้าถึงโภชนาการที่ดี 

วันนี้ …. บรรยากาศมื้อกลางวันที่ “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี” ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กลับมาคึกคักอีกครั้ง เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 นั่งรับประทานอาหารมื้อกลางวันที่โรงอาหาร โดยมีคุณครูดูแลเรื่องการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย จัดแยกกลุ่มเด็กอนุบาลรับประทานรอบหนึ่ง และเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รับประทานอีกรอบหนึ่ง 

ด.ต.หญิงสำรวย อินอุ่นโชติ หรือ ครูแขก คุณครูผู้ช่วยครู โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รับผิดชอบกิจกรรมด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงไก่ไข่ ของโรงเรียน ทำหน้าที่ตักอาหารแจกนักเรียน เมนูของวันนี้ คือ “ไข่พะโล้” ซึ่งภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะมีถาดอาหารไว้บริการนักเรียน แต่นักเรียนต้องนำช้อน-ส้อม และแก้วน้ำส่วนตัวมาเอง โดยทุกวันนี้ เด็กๆ กลับมาเรียนตามปกติแล้ว 70% ส่วนนักเรียนอีก 30% ผู้ปกครองยังมารับใบงานกลับไปให้น้องๆทำที่บ้าน และบางคนที่ติดตามพ่อแม่ไปทำงานต่างพื้นที่ ทำให้ยังไม่สามารถกลับมาเรียนได้ 

ครูแขก เล่าว่า การที่โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนได้ ทำให้สามารถดูแลสุขอนามัยของนักเรียนได้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่นักเรียนจะได้บริโภคอาหารโปรตีนคุณภาพ คือ ไข่ไก่ เป็นเมนูมื้อกลางวันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน คือ จันทร์ พุธ และศุกร์ ซึ่งโรงเรียนมีผลผลิตไข่ไก่ จากโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน นักเรียนมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน นอกจากนี้ การที่เด็กๆ ส่วนใหญ่อาศัยกับปู่ย่าตายาย เพราะพ่อแม่ต้องไปทำงานต่างถิ่น ทำให้เด็กๆ มีหน้าที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ ทำงานบ้าน ทำอาหาร ไข่ไก่ที่โรงเรียนแบ่งปันไปให้นักเรียน จึงกลายเป็นเมนูประจำของครอบครัว ที่ช่วยลดค่าครองชีพได้ 

รร.ตชด.บ้านเขาสารภี เข้าร่วม “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปีนี้ ดำเนินโครงการฯ เข้าสู่ปีที่ 24 แล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน โรงเรียนมีจำนวนนักเรียน 68 คน เป็นเด็กไทย 39 คน และเด็กกัมพูชา 29 คน มีปริมาณไก่ไข่ที่เลี้ยงไว้ 100 ตัว เก็บผลผลิตไข่ไก่วันละมากกว่า 90 ฟอง เพื่อส่งเข้าสหกรณ์ของโรงเรียน ขายให้กับโครงการอาหารกลางวัน นำไปประกอบอาหารให้นักเรียน ครูแขกบอกว่า เมนูสุดโปรดของเด็กๆ คือ “ไข่ลูกเขย” และ “ไข่ระเบิด” วันไหนที่ทำ 2 เมนูนี้ ต้องเตรียมหุงข้าวเพิ่มทุกครั้ง 

“ไข่ไก่ ช่วยแก้ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชนได้จริง เห็นได้จากหลังจากที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ ช่วยลดปัญหาเด็กผอม เติบโตไม่สมวัย โดยเมื่อปีที่แล้ว คุณครูพยาบาลตรวจร่างกายของเด็กนักเรียน พบว่ามีเด็กนักเรียน 3 คน ที่การเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์ โรงเรียนจึงให้รับประทานไข่ไก่ทุกวัน ปัจจุบัน ไม่มีนักเรียนที่เติบโตต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแล้ว” ครูแขก เล่า

ด.ญ.ชาคริยา บุ้งทอง หรือผักกาด อายุ 12 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รร.ตชด.บ้านเขาสารภี เล่าว่า ดีใจที่โรงเรียนกลับมาเปิดเรียน ได้กลับมาเจอเพื่อนๆ ได้ทำหน้าที่เลี้ยงไก่ไข่ หลังจากที่พวกเราต้องหยุดเรียนเพราะติดสถานการณ์โควิด-19 ผักกาดบอกว่าเธอและเพื่อนๆ มีหน้าที่ให้อาหารไก่ เก็บไข่ ทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงไก่ และนับไข่ที่เก็บได้ในแต่ละวัน เพื่อลงบัญชีส่งเข้าสหกรณ์โรงเรียน นำไปทำอาหารกลางวันให้นักเรียน เมนูที่ผักกาดชอบ คือ “ไข่ระเบิด” เพราะมีรสชาติออกเปรี้ยวๆ อร่อยดี เธอบอกด้วยว่า ไก่ที่โรงเรียนปลดระวางแล้ว ยายของเธอขอซื้อไปเลี้ยงที่บ้าน ตอนนี้เลี้ยงไก่ไว้ 10 ตัว ทำให้สามารถนำไข่ไก่มาทำอาหารให้ทานได้ทุกวัน หรือในบางวันคุณครูก็มอบไข่ไก่นำกลับมาให้ที่บ้านด้วย 

ซีพีเอฟ ร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ดำเนิน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ตั้งแต่ปี 2532 ร่วมบรรเทาปัญหาทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชนไทย โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและในถิ่นทุรกันดาร ที่สามารถเข้าถึงอาหารโปรตีนคุณภาพอย่างไข่ไก่ เป็นแหล่งอาหารของโรงเรียน และเด็กๆ ยังมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะการเลี้ยงไก่ไข่ถูกหลักทางวิชาการ นำไปเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ในอนาคต ขณะเดียวกัน ผลผลิตไข่ไก่ส่วนที่เกินจากนำไปประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนนำไปจำหน่ายให้กับชุมชน รายได้นำกลับเข้ามาต่อยอดการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผลผลิตไข่ไก่จากโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน กลายเป็นแหล่งอาหารของชุมชนได้เป็นอย่างดี