บี.กริม เพาเวอร์ และ สิงห์ เอสเตท ปิดดีลจับมือร่วมทุน ดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าสามแห่ง บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 70% สิงห์ เอสเตท ถือหุ้น 30% ในแต่ละบริษัทร่วมทุน

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ, 6 กันยายน 2564 – วันนี้ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) และ บมจ. สิงห์ เอสเตท (S) ประกาศว่า ทั้งสองบริษัทได้บรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการ และทำธุรกรรมการถือหุ้นในบริษัทผลิตไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งเสร็จสิ้นเรียบร้อย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ทำธุรกรรมการถือหุ้นในบริษัทผลิตไฟฟ้าหนึ่งแห่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทำให้ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 70% และ สิงห์ เอสเตท ถือหุ้น 30% ในบริษัทผลิตไฟฟ้าทั้งสามแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง

บริษัทผลิตไฟฟ้าทั้ง 3 บริษัท มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 403 เมกะวัตต์ (MW) ประกอบไปด้วย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด ซึ่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อนร่วม กำลังผลิต 123 เมกะวัตต์ และโครงการผลิตไฟฟ้าแห่งใหม่ 2 แห่ง ซึ่งมีบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด เป็นเจ้าของใบอนุญาต แต่ละแห่งมีกำลังการผลิต 140 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 90 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นเวลา 25 ปี

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “BGRIM จะใช้ความชำนาญในการเป็น Utilities Solution Provider เพิ่มศักยภาพในความร่วมมือมุ่งสู่การเป็น SMART Eco Industrial Estate ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาดังต่อไปนี้ 1) ธุรกิจไฟฟ้ารวมถึงระบบการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าตลอดจนการเตรียมพร้อมสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัล, 2) ระบบส่งและจำหน่ายก๊าซ, 3) Smart Solution รวมถึงการใช้ solar rooftop และ solar floating เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานของลูกค้าอุตสาหกรรม (IU), 4) การซื้อขายพลังงานผ่านระบบ energy trading สำหรับ P2P, 5) ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) เพื่อให้การสนับสนุนแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของลูกค้า IU ตามเป้าหมายไปสู่ความ

ยั่งยืน และ 6) ระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อเสริมเสถียรภาพและประสิทธิภาพของพลังงานทดแทน และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง อย่าง สิงห์ เอสเตท เพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน”

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สิงห์ เอสเตท ภูมิใจอย่างมากที่ก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักในภาคการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการร่วมทุนกับหนึ่งในบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมากที่สุดของประเทศไทยในด้านการผลิตไฟฟ้า ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ และที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือ เป็นธุรกิจที่จะมาผนึกกำลังส่งเสริมซึ่งกันและกันกับธุรกิจหลักของสิงห์ เอสเตท ซึ่งประกอบไปด้วย อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย รีสอร์ท และโรงแรม ได้เป็นอย่างดี”

“ในปี 2564 เราได้เดินหน้าผนึกกำลังเป็นพันธมิตรกับธุรกิจที่มาส่งเสริมซึ่งกันและกันกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลักของเรา โดยมุ่งเน้นผนึกกำลังเป็นพันธมิตรกับผู้นำในธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความมุ่งมั่นในการเดินหน้าตามกลยุทธ์อย่างมีเป้าหมาย โดยไม่พะวงกับสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเติมเต็มการเติบโตในระยะยาวของเรา” นางฐิติมา กล่าว

“บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมส่งมอบคุณภาพผ่าน 1) การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า น้ำเย็น น้ำร้อน การจัดส่งก๊าซ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ, 2) One-stop Solution โดยเสนออุปกรณ์และเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างครบวงจร ผ่านการผนึกกำลังของบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม บี.กริม, 3) การบริหารจัดการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน energy-efficient solution เพื่อลดปริมาณ carbon footprint, 4) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างได้เป็นอย่างดี และ 5) การเป็นพันธมิตรที่ดีด้วยพันธสัญญา “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อสร้างความศิวิไลซ์ ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว

การร่วมทุนทั้งสามบริษัทนี้ คาดว่าจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 7,800 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2567

 

เกี่ยวกับบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บี.กริม เพาเวอร์ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ “เพื่อสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานโดยมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและพลังงานหมุนเวียน พร้อมกับมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดย บี.กริม เพาเวอร์ เชื่อมั่นว่าธุรกิจและสังคมต้องดำเนินควบคู่กันไปอย่างกลมเกลียวเพื่อสร้างให้เกิดความยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภูมิภาค ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 50 โครงการ ตั้งเป้ากำลังการผลิตเติบโตจาก 3,058 เมกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2563 เป็นมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 7,200 เมกะวัตต์ในปี 2568 และมุ่งสู่ 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 ด้วยเป้าหมายรายได้ต่อปีกว่า 100,000 ล้านบาท และอีกเป้าหมายสำคัญของบี.กริม เพาเวอร์ คือการก้าวสู่องค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี พ.ศ. 2593

เกี่ยวกับ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

สิงห์ เอสเตท กำลังเดินหน้าพัฒนาธุรกิจ โดยครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจที่เชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างสม่ำเสมอ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยากจะคาดเดา ทั้งในประเทศและทั่วโลก

3 กลุ่มธุรกิจแรกของสิงห์ เอสเตท ประกอบไปด้วย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ธุรกิจโครงการที่พักอาศัย และธุรกิจรีสอร์ตและโรงแรม โดยกลุ่มธุรกิจที่ 4 ของสิงห์ เอสเตท เป็นธุรกิจใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มและส่งเสริมซึ่งกันและกันกับธุรกิจอื่นๆ อาทิ ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม และธุรกิจบริการนวัตกรรมอื่นๆ

 

B.Grimm Power and Singha Estate formalise JVs

in three co-generation plants

B.Grimm Power holds 70%, Singha Estate holds 30% in each JV

Bangkok, 6 September 2021 – B.Grimm Power PCL (BGRIM) and Singha Estate PCL (S), today, announced that they have formalised and completed shareholding transactions in two power generation companies. This follows the completion of another transaction in a third power generation company in July 2021. B.Grimm Power now holds 70% and Singha Estate holds 30% of the three power generation companies located in the S Industrial Estate Angthong.

With a combined generation capacity of 403 megawatts (MW), the three companies are B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited, operating a 123 MW combined cycle co-generation power plant; and two greenfield operations that have licences owned by B.Grimm Power (Angthong) 2 Limited and B.Grimm Power (Angthong) 3 Limited, each with 140 MW capacity and a 90 MW Power Purchase Agreement (PPA) with the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) for 25 years.

Dr. Harald Link, Chairman and President of B.Grimm Power PCL, said, “As the Utilities Solution Provider, BGRIM see opportunities to collaborate for SMART Eco Industrial Estate including the solutions for 1) Electricity and Transmission & Distribution along with the preparation for the readiness of digital platform, 2) Gas distribution, 3) Smart Solution together with Solar Rooftop and Floating for efficiency improvement and energy saving of industrial users (IU), 4) Energy Trading for P2P, 5) Renewable Energy Certificate (REC) to assist IU for reducing greenhouse gas emissions and achieving sustainable goal and 6) Energy Storage System to support the reliability and efficiency of renewable. We are delighted to have powerful strategic partners like Singha Estate as we advance on that journey.”

Mrs. Thitima Rungkwansiriroj, Chief Executive Officer of Singha Estate PCL, said, “Singha Estate is proud to have rapidly become a major player in Thailand’s power generation sector through these joint ventures with one of Thailand’s most respected names in power generation. The businesses have attractive returns and, even more importantly, give Singha Estate synergies with our three core property businesses of commercial property, residential property, and resorts and hotels.”

“During 2021, we have been developing alliances with businesses that complement our core property business and which are all leaders in their respective sectors. We intend purposefully to pursue that strategy, regardless of COVID-19, and fulfil our long-term growth ambitions,” she added.

“BGRIM’s value propositions are 1) Optimizing Utilities Consumption by efficient management of electricity, cooling, heating, gas supply and water resource, 2) One-stop Solution by offering all equipment and management tools under the synergy of companies under B.Grimm group, 3) Efficient Power Management by energy-efficient solution to lower carbon footprint, 4) Expertise in the field by providing best in class expertise to differentiate offerings and 5) Long-term Partner with commitment of “Doing Business with Compassion for the Development of Civilization in Harmony with Nature,” Dr. Link added.

The three joint ventures are expected to generate at least 7,800 million baht in revenues during in 2024.