ซิตี้แบงก์ ชูไอเดียบริการไร้รอยต่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 รุกพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน บิ๊กดาต้า พร้อมปรับบริการให้ลูกค้ารับสิทธิประโยชน์สูงสุดแม้ “ล็อกดาวน์”

·        ซิตี้แบงก์ ออกมาตรการช่วยลูกค้ากลุ่มบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://citi.asia/thcovid  

 กรุงเทพฯ 26 สิงหาคม 2564 – ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เดินหน้าพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน และบิ๊กดาต้าเพื่อให้บริการลูกค้าบนช่องทางออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบครอบคลุมทุกบริการ เงินฝาก บัตรเครดิต การลงทุน สินเชื่อบุคคล โดยเฉพาะช่องทางโมบายล์ แอปพลิเคชัน อาทิ การพัฒนาฟีเจอร์ การให้บริการ ระบบเพิ่มความปลอดภัย โดยในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมาพบว่าลูกค้าธนาคารฯ มียอดใช้จ่ายของการสมัครใช้บริการโอนเงินหรือการแบ่งชำระจากบัตรเครดิตผ่านช่องทางดังกล่าวเติบโตคิดเป็นร้อยละ 72 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีจำนวนลูกค้ารายใหม่สมัครใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นกว่าร้อยละ 40 นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของซิตี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือทั้งการยืดระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อ ลดภาระการชำระเงิน ตลอดจนการลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการรวมถึงตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://citi.asia/thcovid หรือที่ซิตี้โมบายล์ แอปพลิเคชัน ตลอดจน www.citibank.co.th/

นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ  ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า ภายใต้ความท้าทายของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ธนาคารฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่ลูกค้าได้รับจึงได้ดำเนินนโยบายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน รวมถึงการให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินอย่างปกติ ผ่านการพัฒนาระบบบิ๊กดาต้า (Big Data) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ผลิตภัณฑ์ บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมถึงดำเนินการพัฒนาฟีเจอร์ และบริการต่าง ๆ บนซิตี้ โมบายล์ แอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินจากบัตรเครดิตเข้าบัญชีออมทรัพย์สำหรับการชำระเงิน การเปลี่ยนยอดใช้จ่ายเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน ตลอดจนการซื้อขายกองทุนรวมของลูกค้าที่มีเงินลงทุนกับธนาคาร ฯลฯ สำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตยังเพิ่มฟีเจอร์ให้สามารถแลกคะแนนสะสมเป็นยอดเครดิตคืนเข้าบัญชีสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตร เพื่อแลกคะแนนสะสมเพื่อเป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผ่านบัตรเครดิต การขอเพิ่มวงเงินสินเชื่ออัตโนมัติ รวมทั้งการสมัครบัตรเครดิตใบที่ 2 หรือบัตรเสริมได้ผ่านซิตี้โมบายล์ แอปฯ ได้อีกด้วย นอกเหนือจากการพัฒนาบริการยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยได้เตรียมดำเนินการพัฒนาระบบการตรวจสอบการทำธุรกรรมผ่านช่องทางซิตี้ โมบายล์ แอปฯ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกในการทำรายการต่าง ๆ มากขึ้น  รวมถึงซิตี้แบงก์ยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในการชำระเงินสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งการยืดระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อ การลดภาระการชำระเงินต่อเดือน ตลอดจนการลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปีพบว่าลูกค้าทั้งกลุ่มลูกค้าเงินฝาก บัตรเครดิต การลงทุน และสินเชื่อบุคคล มีการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยมีการซื้อขายกองทุนรวมของลูกค้าที่มีเงินลงทุนกับธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 86 ของรายการทั้งหมด มียอดใช้จ่ายของการสมัครใช้บริการโอนเงินหรือการแบ่งชำระจากบัตรเครดิตผ่านช่องทางดังกล่าวเติบโตคิดเป็นร้อยละ 72 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีจำนวนลูกค้ารายใหม่สมัครใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นกว่าร้อยละ 40  ซึ่งบริการที่ลูกค้านิยมใช้บริการผ่านช่องทางซิตี้ โมบายล์ แอปฯ ก็คือการตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี หรือการตรวจสอบรายการใช้จ่ายล่าสุด นอกจากนี้ยังพบว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเกือบร้อยละ 60 หันมาใช้บริการช่องทางการชำระเงินผ่านทางโมบายล์ แอปพลิชันของธนาคารที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝาก โดยการสแกนผ่าน QR code หรือใส่หมายเลขบัญชีผ่าน PromptPay นอกจากสะดวกและไม่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้ายังได้รับวงเงินสินเชื่อคืนกลับมาทันทีหลังจากทำการชำระเงินสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 34 เดือนที่ผ่านมา ธนาคารฯ มีนโยบายให้พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานจากที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการมาทำงานที่สำนักงาน พร้อมนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้เพื่อทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น ในส่วนของพนักงานประจำสาขา ธนาคารฯ มีการดำเนินการตรวจโควิด-19 ให้พนักงาน พร้อมแบ่งพนักงานออกเป็นทีมสำหรับการทำงาน เพื่อรองรับกรณีพนักงานได้รับผลกระทบ แต่ยังคงสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้พนักงานของธนาคารฯ ทั้งหมดกว่า 90% ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว และพนักงานทุกคนที่ให้บริการที่สาขาได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นอย่างน้อย และมีการตรวจหาเชื้อก่อนเข้าสาขา ในขณะเดียวกัน ธนาคารฯ ก็มีการจัดการดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด19 เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็นได้ทันท่วงที และมีการติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด นางวีระอนงค์ กล่าวสรุป

 สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  สามารถลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการรวมถึงตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://citi.asia/thcovid หรือที่ซิตี้โมบายล์ แอปพลิเคชัน ตลอดจนwww.citibank.co.th/

###

เกี่ยวกับ “ซิตี้”

ธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน (สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citibank.co.th | เฟซบุ๊ก: Citi Thailand  | LINE: Citi Thailand