เคอี กรุ๊ป แนะรู้จัก “กองทรัสต์ ALLY” (อัลไล) หนึ่งทางเลือกการลงทุน เหมาะสำหรับผู้มีทรัพย์สินมาก แต่ไม่มีเวลาจัดการต่อยอดผลให้เติบโต

จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้หลายคนวางแผนเก็บเงินสดไว้ที่ตนเองเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันก็พบว่า มีกลุ่มผู้สนใจมือใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยทำงาน หรือวัยนักศึกษา เริ่มศึกษาเรื่องการลงทุน กองทุน หุ้น เพื่อสร้างเม็ดเงินให้งอกเงย กระจายความเสี่ยง หรือนำไปต่อยอดเป้าหมายให้สำเร็จเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

สำหรับใครที่มีทรัพย์สินทางอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน แล้วต้องการเพิ่มช่องทางการลงทุนให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว แต่ไม่รู้จะลงทุนอย่างไร หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ใด วันนี้จึงอยากแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ชื่อว่า “กองทรัสต์ ALLY” (อัลไล) ซึ่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

“กองทรัสต์ ALLY” (อัลไล) มีชื่อภาษาไทยว่า “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์” (REIT) บริหารโดย เคอี กรุ๊ป กลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่เน้นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาและบริหารงานสินทรัพย์ทั้งด้านรีเทล สำนักงาน ฯลฯ มีหน้าที่บริหารจัดการให้แก่ผู้ที่มีทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์ในครอบครองจำนวนมาก อาทิ ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ฯลฯ และต้องการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวให้เกิดผลงอกเงยกลับมาสู่ตนเอง และคนในครอบครัว แต่ไม่มีเวลาจัดการ

ซึ่งกองทรัสต์ ALLY จะเปรียบเสมือนเพื่อน คอยดูแล และบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดผลประโยชน์มอบแก่เจ้าของทรัพย์สินนั้นๆ โดยเปิดให้ผู้ที่ต้องการใช้พื้นที่ทำงาน ค้าขายหรือให้บริการสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เช่น ร้านอาหาร ร้านเสริมความงามและเพื่อสุขภาพ การศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ แต่ไม่มีพื้นที่ทำงานในการสร้างรายได้ หรือพื้นที่ในศูนย์การค้าที่เคยเช่าบริการโดนสั่งปิดเนื่องจากผลประทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้มาเช่าบริการที่กองทรัสต์ ALLY นี้ และนับเป็นสัญญาณที่ดีมากในการเข้าดูแลช่วยเหลือทั้งผู้มีทรัพย์สินและผู้ต้องการพื้นที่ เพราะผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2563 มีอัตราเช่าพื้นที่เติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึง 93.4%

โดยกองทรัสต์ แม้จะเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ใหม่ในประเทศไทย แต่ก็ได้มีการก่อตั้งและเผยแพร่ทั่วโลกมานานกว่า 60 ปี โดยมีมูลค้าตลาดรวมกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 62 ล้านล้านบาท ในประเทศไทยนั้น ในประเทศไทยนั้นกองทรัสต์ได้เริ่มเมือปี 2557 และมีข้อได้เปลี่ยบกว่ากองทุนรวมเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ในแง่ที่กองทรัสต์สามารถเติบโต่ขยายทรัพน์สินและสามารถกู้ได้ และจะแตกต่างจากหุ้นในแง่ที่กองทรัสต์เป็นเน่นจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอโดยมีข้อบังคับว่าจะต้องปันผลอย่างน้อย 90% ของกำไร ทำให้กองทรัสต์เป็นทางเลือกการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มโอกาศในการได้กำไรจากการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด กล่าวว่า กองทรัสต์ ALLY (อัลไล) เป็นหนึ่งทางเลือกการลงทุน สำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนสู่ตนเองหรือคนในครอบครัวในปัจจุบันและอนาคต ซึ่ง ALLY แปลว่า เพื่อนหรือพันธมิตร ย่อมาจาก ALLY LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ได้ขยายขอบเขตการลงทุนของกองทรัสต์ให้กว้างขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว ซึ่งการลงทุนใน คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community mall) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ศูนย์แสดงสินค้า โกดังหรือพื้นที่เก็บสินค้า อาคารจอดรถ และตลาดค้าส่ง/ค้าปลีก จากการเปลี่ยนแปลงขยายขอบเขตการลงทุนของกองทรัสต์ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้อย่างมหาศาล ช่วยลดการพึ่งพารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า และพื้นที่พาณิชยกรรมอื่นๆ เพียงประเภทเดียว รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของกองทรัสต์อีกด้วย

ปัจจุบันกองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิอยู่ 12,300 ล้านบาท รวม 10 โครงการ พื้นที่เช่าสุทธิ 140,000 ตารางเมตร โดยในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2564 มีแผนที่จะขยายพอร์ตการลงทุน ด้วยการเข้าลงทุนเพิ่มอีก 3 โครงการ จะเน้นโครงการที่เป็นรีเทล ตึกออฟฟิศ คลังสินค้า ที่มีศักยภาพสูงทางธุรกิจเพื่อเข้าลงทุนต่อไปในอนาคต ดังนั้น กองทรัสต์ ALLY (อัลไล) นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ที่สามารถช่วยเหลือผู้คนและขับเคลื่อนธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน