ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เปิดตัวมาตรฐานสินค้าด้านอาหารขั้นสูงสุด “หัวใจคุณภาพ” (QUALITY AT HEART) พันธสัญญาเพื่อผู้บริโภคยุคใหม่ ยกระดับภาคเกษตรกรรมไทยก้าวขึ้นสู่ระดับสากล

หัวใจคุณภาพ (QUALITY AT HEART)

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหาร ท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์  ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในเครือเซ็นทรัล รีเทล ต่อยอดนโยบายด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประกาศพันธสัญญาเพื่อผู้บริโภคยุคชีวิตวิถีใหม่ เปิดตัว“หัวใจคุณภาพ (QUALITY AT HEART) สัญลักษณ์แห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าด้านอาหารขั้นสูงสุด ตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างพิถีพิถัน ภายใต้หัวใจสำคัญ ประการ ยึดหลัก ใส่ใจคุณ ใส่ใจคัดสรร ใส่ใจความยั่งยืน การันตีสินค้าสะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพเยี่ยมระดับสากล ตอกย้ำความมั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับสินค้าคุณภาพที่ดีที่สุดในฤดูกาล รสชาติอร่อย ราคาที่เหมาะสม โดยนำร่องสนับสนุนภาคเกษตรกรรมไทย เสริมศักยภาพในการแข่งขันระยะยาวสู่สากล เปิดตัวผลไม้เศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมาตรฐานหัวใจคุณภาพ ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง จังหวัดชุมพร และมะม่วงน้ำดอกไม้สุก จังหวัดราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นแหล่งคุณภาพที่ดีที่สุดตามฤดูกาล

นายสมนึก ยอดดำเนิน

นายสมนึก ยอดดำเนิน Head of Farmer’s ,Quality Line  Local and sourcing บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า หัวใจคุณภาพ (QUALITY AT HEART)  เป็นมาตรฐานสินค้าด้านอาหารขั้นสูงสุด ยกระดับจากมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) โดยมีการจัดตั้งทีม Sustainable Food Development  ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญพิเศษ และมีประสบการณ์ด้านพัฒนามาตรฐานสินค้า เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศให้ครบทุกกระบวนการ ตั้งแต่การปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดูแล เก็บเกี่ยว ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง เพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริโภค เคียงคู่ไปกับการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เสริมสร้างให้เกิดการค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรฐานสินค้าขั้นสูงสุด  หัวใจคุณภาพ (QUALITY AT HEART) เป็นการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างพิถีพิถันตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้าและสามารถตรวจสอบ สอบย้อนกลับได้ (Traceability) ประกอบด้วย หัวใจสำคัญ ได้แก่ 1. ความปลอดภัยของอาหาร มีระบบควบคุมความปลอดภัยของอาหาร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากสวนจนสู่มือผู้บริโภค  2. คุณภาพของอาหาร รับประกันความสดใหม่ รสชาติอร่อย คุณภาพสูงจากแหล่งที่ดีที่สุด 3. พัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพิ่มคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเกษตรกร โดยพัฒนาเกษตรกรและชุมชนภายในประเทศ ให้การสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อย ใส่ใจสภาพแวดล้อมในการทำงานและค่าแรง ภายใต้จริยธรรมธุรกิจ 4. ดูแลสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะอย่างเป็นระบบ ใช้ระบบการขนส่งผ่านเครือข่ายรถส่งสินค้า (Backhaul) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ 5. ราคาที่เหมาะสม คัดสรรผลิตผลตามฤดูกาลด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม

สวนมะม่วง อ.บางแพ จ.ราชบุรี

ปัจจุบันนำร่องเปิดตัวผลไม้เศรษฐกิจของไทย ชนิดที่ผ่านมาตรฐานขั้นสูงสุด หัวใจคุณภาพ (QUALITY AT HEART) ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง จากจังหวัดชุมพร  คัดพิเศษพร้อมเพิ่มมูลค่าบรรจุใส่กล่องสวยงาม กล่องละ ลูก รับประกันมีเนื้อเต็มพู ควบคุมคุณภาพด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวอย่างพิถีพิถัน ใช้เทคนิคพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ในการคำนวนและควบคุมคัดเลือกความแก่ คำนวนหาน้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนที่ระดับ 35% ขึ้นไป เพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีรสชาติ หวาน อร่อย ถัดมาคือมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จากจังหวัดราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จำหน่ายเป็นกล่องเซตพิเศษ และกิโลกรัม รับประกันความสุก ใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวควบคุมกระบวนการการผลิตอย่างถูกวิธี สามารถกำหนดวันที่รับประทานได้ ทำให้ได้มะม่วงที่มีคุณภาพดีที่สุด รสชาติอร่อยที่สุดสำหรับลูกค้า 

สวนทุเรียนชุมพร

ด้านเกษตรกร ราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก
อ.บางแพ จ.ราชบุรี
 กล่าวถึงการดูแลผลผลิตให้ได้มาตรฐานว่า “สวนของเราเป็นสวนปลูกมะม่วงที่มีคุณภาพ โดยหลังจากท็อปส์เข้ามาช่วยแนะนำดูแลผลผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสินค้าขั้นสูงสุด ‘หัวใจคุณภาพ’ (QUALITY AT HEART) สิ่งที่แตกต่างจากเดิม คือ มีการแนะนำองค์ความรู้สมัยใหม่ มีการนำคิวอาร์โค้ดมาติดที่ลูกมะม่วง ทำให้ลูกค้าผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งเพาะปลูกและโรงคัดบรรจุได้เลย อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้ว่าทานวันไหน รสชาติถึงจะอร่อยที่สุด โดยผลมะม่วงจะติดสติกเกอร์วันที่พร้อมทานไว้อย่างชัดเจน”

ราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก

สมนึก ยอดดำเนิน กล่าวเสริมทิ้งท้ายว่า สำหรับแผนต่อไป บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกผลผลิตที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และได้มาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค พร้อมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น โดยเตรียมขยายมาตรฐานสินค้าขั้นสูงสุด ‘หัวใจคุณภาพ’ (QUALITY AT HEART)  ไปยังสินค้ากลุ่มผัก ผลไม้ และอาหารสดอีกหลากหลายชนิด ซึ่งจะเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้เกษตรกรพร้อมปรับตัวเข้าสู่ยุคชีวิตวิถีใหม่ที่ผู้บริโภคมองหาสินค้าที่มีคุณภาพเป็นอันดับแรกเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อให้เกษตรกรเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ เพราะการให้ความสำคัญกับคุณภาพจะส่งผลให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าได้ราคาดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมศักยภาพของเกษตรกรไทยให้มีความพร้อมเพื่อการแข่งขันในระดับสากลมากขึ้น

หัวใจคุณภาพ (QUALITY AT HEART)

 

Tops and Central Food Hall launched the highest food product standard, Quality at Heart
A commitment to modern consumers and upgrading Thai agriculture to international levels

Central Food Retail Company Limited, the operator of Tops and Central Food Hall, leading supermarkets under Central Retail, has announced Quality at Heart, a new extension of food safety standard policy. It is a commitment to consumers in an age of new lifestyles and is a symbol of upgrading food product standards to the highest level. Every stage of production is meticulously traced, adhering to the five core policies of caring for you, caring for selection, caring for sustainability, guaranteeing clean and safe product which is friendly to the environment, and excellent quality to international standards. It underlines the confidence that consumers will receive the best quality seasonal produce with a delicious taste and a reasonable price. It is also a pilot to support the Thai agricultural sector to enhance its long-term potential to compete internationally. Commercial Thai fruit has been launched with the Quality at Heart standard, MonThong durian from Chumphon and Mango Namdokmai from Ratchaburi and Prachuap Khiri Khan, which are the best quality sources during the fruit season

Somnuk Yoddumnern, Head of Farmer’s Quality Line, Local and Sourcing at Central Food Retail Company Limited under Central Retail said that Quality at Heart is the highest possible food product standard and an upgrade of food safety standards. A Sustainable Food Development team has been appointed which is knowledgeable and expert. The team has experience in developing   product   standards   and has jointly developed the quality of domestic agricultural produce to cover every process, from environmentally-friendly planting to care, harvesting, quality checks, packing and transportation to deliver product with the best possible quality at an appropriate price for consumers. It is also creating good things to promote products which are socially responsible.

The highest grade of product, Quality at Heart, involves thorough inspection at all stages of production throughout the supply chain. This is for confidence in the quality of the product with traceability which comprises five key aspects: 1. Food safety: systems to control food safety enabling traceability from farm to fork,                                    2. Food quality: Guaranteeing freshness, flavor and high quality from the best possible sources, 3. Developing for sustainability: Improving quality of life and a good standard of living for farmers by developing farmers and communities in the country. This supports small producers with attention to the work environment and labor costs under ethical business principles. 4. Conserving the environment: Supporting environmentally friendly production, systematic disposal of waste, using a backhaul transportation system to reduce greenhouse gas emissions and      5. Reasonable prices: Selecting seasonal produce with the best quality to sell at an appropriate price.

 “There is currently a pilot project to launch two commercial Thai fruit which have passed the highest quality grade, Quality at Heart. They are Mon Thong durian from Chumphon, which have been specially selected, with the adding value of attractive packaging, of one box per fruit. Full fleshiness is guaranteed, and quality is carefully controlled with post-harvest processes and technology. Special scientific techniques are employed to calculate and control the selection of ripeness, and to calculate the dry weight of durian flesh at a level of 35% upward, to obtain durian with a sweet delicious taste. The other fruit is Mango Namdokmai from Ratchaburi and Prachuap Khiri Khan which are sold in special set boxes and by the kilogram. Ripeness is guaranteed and post-harvest technology controls the production process correctly to enable determination of the date of consumption, obtaining the best quality mangoes with the best taste for customers.”

For the farmers, Rachen Sukwanarom, President of the Community Enterprise of Mango Producers for Export of Bang Phae, Ratchaburi, spoke about tending produce to obtain the standard. “Our orchard grows quality mangoes, after Tops came to assist us and gave advice on growing our produce to obtain the highest standard, Quality at Heart. What differs from before, is modern advice and knowledge. A QR code is attached to each mango, enabling consumers to trace the mango to the plot it was grown on, and even its packing house. It also gives confidence to customers about what day they should eat the mango when it is most delicious, as each mango has a sticker clearly showing the eating date.”

Somnuk Yoddumnern concluded, “In our next plan, the company will continue to give priority to selecting fruit with distinctive taste, which is at the standard for the highest consumer satisfaction. We will also create awareness for the product standard to be better known and accepted, by extending the Quality at Heart standard to other vegetables and fruit, and many other fresh product lines. It is promoting growers to adapt to new consumer lifestyles, in which consumers seek out quality as their first priority to look after their health. It will be getting farmers to emphasize quality over quantity. This is because prioritizing quality enables farmers to sell their produce at a better price, while promoting the potential of Thai farmers to better compete at the international level.”

บทความก่อนหน้านี้เอ็ม บี เค กรุ๊ป ปรับกลยุทธ์ ดัน โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เป็น “เรสซิเดนซ์” ให้พักระยะยาว จับกลุ่มนักธุรกิจข้ามชาติ นักการฑูต และคนไทย
บทความถัดไปลิ้มรสเตี๋ยวเรือขึ้นห้างเจ้าแรกของไทยในตำนาน @ “ใหม่ใหม่ โบต นู้ดเดิ้ล” ไอคอนสยาม