ซีพีเอฟ หนุนพลังอสม. ทำงานดูแลชุมชน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เป็นกำลังสำคัญ ที่ทำหน้าที่ช่วยดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อสม. เป็นบุคลากรที่ทุ่มเททำงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วันนี้ อสม. ไม่เพียงเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศ แต่บทบาท อสม. ของไทย ได้รับคำชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก (WHO)ประจำประไทย ชื่นชมระบบการดูแลสุขภาพ ถึงระดับครอบครัว  เป็นตัวอย่างของแนวทางในการควบ

คุมโรคให้กับหลายประเทศ จากการทำงานเชิงรุกเพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างรวดเร็ว

ด้วยตระหนักถึงบทบาทของอสม. ที่ทุ่มเททำงานในระดับชุมชน และเพื่อเป็นกำลังในการทำงาน  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัด “โครงการคูปองส่วนลดจากใจ ให้อสม. #ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้ ” มอบส่วนลดเพื่อช่วยค่าครองชีพของอสม. จำนวน 1 ล้านใบ  สำหรับการซื้อสินค้าอาหารในร้านซีพี เฟรชมาร์ท 

บริษัทฯ ได้จัดส่งคูปองดังกล่าวผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศ และนำไปแจกจ่ายให้กับ อสม.ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศอย่างทั่วถึง เพื่อนำไปใช้สิทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว โดย อสม. สามารถนำคูปองที่ได้รับ พร้อมบัตรประชาชนและบัตรประจำตัว อสม. ไปลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก ซีพี เซอร์ไพรส์ (CP Surprise) ในการรับสิทธิ์ได้ที่ร้านซีพีเฟรชมาร์ททั่วประเทศและสามารถใช้คูปองได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1788

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ  กล่าวว่า โครงการมอบคูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. เป็นโครงการที่สี่แล้วที่ซีพีเอฟร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ส่งความช่วยเหลือสู่กลุ่มต่างๆ เป็นการขยายการดูแลสังคมเพิ่มเติมของบริษัทฯ ช่วยค่าครองชีพและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการควบคุมโรคโควิด 19 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั่วประเทศ 

นอกจาก “โครงการมอบส่วนลดพิเศษจากใจ ให้ อสม. #ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้ ” ฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟที่ดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ ได้ส่งความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. อย่างต่อเนื่อง อาทิ ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด19 ได้สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้อสม.ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่ม  ให้อสม.เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพ  

นางผอบ อยู่เจริญ  วัย 67 ปี ทำงานอสม.มานานถึง 37 ปี ปัจจุบันเป็นประธาน อสม.ของอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ดูแลอสม.ทั้งหมด 5 อำเภอ  กล่าวว่า อสม.ทำงานกันเป็นทีม พวกเราเป็นจิตอาสาที่ทำงานเพื่อชุมชน และทำกันมานานแล้ว เพราะใจรัก  โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด ต้องลงพื้นที่มากขึ้น เพื่อตรวจคัดกรองคนในชุมชน ต้องไปตามงานต่างๆ เช่น  งานศพ  เพื่อทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้ชาวบ้านที่ร่วมงาน  ถึงแม้ว่าต้องทำงานหนักขึ้น แต่ก็ภูมิใจที่มีส่วนเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระดับชุมชน และยังต้องขอบคุณหน่วยงาน บริษัทเอกชนต่างๆที่เห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของ อสม. นำสิ่งของที่จำเป็นมามอบให้ ถือเป็นกำลังใจในการทำงาน

ด้านนายไพฑูรย์  ญาณจรูญ  ประธานอสม.ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี มีอาชีพทำนา ดูแลอสม. 73 คน เล่าว่า ทำงานอสม. มามากกว่า 30 ปี ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีค่าป่วยการ จนถึงปัจจุบันได้ค่าป่วยการเดือนละ 1,000 บาท ภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะในช่วงโควิด ที่ต้องลงพื้นที่คัดกรอง จึงต้องลงพื้นที่มากขึ้น เพราะในพื้นที่ที่ดูแลมีผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดเข้ามา 10 คน ก็ต้องติดตามดูอาการอย่างต่อเนื่อง แต่ก็รู้สึกปลื้มใจที่มีบริษัท และหน่วยงาน เห็นความสำคัญในหน้าที่ของอสม.ที่ต้องเสี่ยงออกไปดูแลประชาชนในชุมชน มอบเครื่องมือในการทำงาน อุปกรณ์ที่จำเป็น รวมไปถึงของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาให้

นางอุษณีย์ ชูวงศ์รักษ์ หรือ พี่จวบ  วัย 51 ปี  ประธาน อสม. หมู่ 10 บ้านไร่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เล่าว่า ในพื้นที่มีอสม. 13 คน รับผิดชอบชุมชน 350 ครัวเรือน กล่าวว่า ในช่วงที่ต้องลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสุขภาพคนในชุมชน อุปกรณ์การทำงานไม่เพียงพอ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์ ได้รับความช่วยเหลือจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ ของซีพีเอฟ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์ให้ ทำให้ทำงานได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ จากที่อสม. ต้องลงสำรวจชุมชนทุกครัวเรือน ทำให้รับทราบความเดือดร้อนของคนในชุมชน ที่เดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด เช่น  กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ที่ไม่มีอาชีพ ทางโรงงานของซีพีเอฟ นำข้าวสารมอบให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนด้วย

นายสมชาย ชำนาญช่าง วัย 62 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป และทำหน้าที่อสม. ดูแลชาวบ้าน 25 ครัวเรือน ในพื้นที่ หมู่ 6 ต.คลองใหญ่ จ.ตราด บอกว่า ทำหน้าที่อสม.มา 7 ปีแล้ว เพราะอยากช่วยเหลือชุมชนและดูแลชาวบ้าน  โดยในช่วงที่เกิดโควิด  ก็ต้องลงพื้นที่ไปทุกบ้าน เพื่อให้ความรู้กับชาวบ้านในการดูแลตัวเอง  ทางโรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก จ.ตราดของซีพีเอฟ  นำข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่ม มอบให้อสม.  รอบบริเวณฟาร์ม หมู่1 หมู่2 ต.บางปิด  และหมู่ 6 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด  

ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 อสม. เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจ ช่วยดูแลคนในชุมชน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในระดับชุมชน  ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟในฐานะภาคเอกชน เดินหน้าเป็นแรงสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมนำประเทศไทยพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน 

บทความก่อนหน้านี้E-DUANG : เสื้อผ้า อาภรณ์ กับฤดูกาล สถานการณ์ ความเป็นจริง
บทความถัดไปนักร้องดังยุค 80-90 ร่วมงาน19ปีข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง NBT รวมพลังแจกข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยชุมชนย่านลาดพร้าวรัชดา