แผนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ให้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงระดับโลก

พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

เปิดเผย

การพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก รัฐจะลงทุนก่อสร้างศูนย์ซ่อมสร้างอากาศยานระยะที่ 1 และศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศระยะที่ 1 ร่วมกับการบินไทย และศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรการบินระยะที่ 1 ร่วมกับสถาบันการบินพลเรือน

ส่วนโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนคือ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 ฟรีเทรดโซน ศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศระยะที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรการบินระยะที่ 2 และซ่อมบำรุงอากาศยานระยะที่ 2

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาโครงการกำลังปรับแบบการใช้พื้นที่ เพราะแบบรันเวย์ที่ 2 มีปัญหาพื้นที่ติดภูเขาและมอเตอร์เวย์

มั่นใจว่าภายในไตรมาส 4 ปี 2561 โครงการลงทุนในอู่ตะเภาบนพื้นที่ 6,500 ไร่ จะเปิดประมูลและได้เอกชนร่วมลงทุนครบทั้งหมด

นายดำรงค์ ไวยคณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย แสดงความเชื่อมั่นว่านโยบายสำคัญที่คณะผู้บริหารการบินไทยจะเข้ามาให้ความสำคัญคือ การผลักดันธุรกิจศูนย์ซ่อมสร้างอากาศยานที่สนามบินอู่ตะเภา

โดยเฉพาะการเข้ามาเป็นประธานกรรมการของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส แทนนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน

ขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่กดดันและเร่งโครงการศูนย์ซ่อมสร้างอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา หลังจากการบินไทยและแอร์บัสลงนามสัญญาความร่วมมือเพื่อประเมินโอกาสทางธุรกิจของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อเป็นศูนย์กลางการซ่อมบำรุงอากาศยานระดับโลก

ทุกอย่างกำลังเดินหน้าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง