E-DUANG : รูปธรรม การปะทะ ขัดแย้ง ทางความคิด ทางการเมือง

การปรากฏขึ้นของ นายสิทธิผล วิบูลธนากุล การปรากฏขึ้นของ นายศุภโชติ ไชยสัจ ในห้วงแห่งการอภิปรายร่าง”งบประมาณ” คือ การปรากฏขึ้นของการนำเสนอ”เรื่องใหม่”

อาจสร้างความแปลกใจให้กับผู้อาวุโสอย่าง นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม รวมถึงนักการเมืองมาดเข้ม นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

เมื่อมีการเอ่ยถึง”รถสันดาป” เทียบเคียงกับ”รถไฟฟ้า”

เมื่อมีการเอ่ยถึง”ปัญญาประดิษฐ์” อย่าง AI เมื่อมีการคาด หมายถึงแนวโน้มและความเป็นไปได้ในอนาคต

มิใช่อนาคตอัน”ไกล” หากแต่เป็นอนาคตอัน”ใกล้”

ยิ่งการร่ายเรียงถึงการเกิดขึ้นของ”พลังงานสะอาด” อันมาพร้อมกับการเติบใหญ่และขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งแห่ง”เศรษฐ กิจสีเขียว”

ยิ่งสร้างความตื่นตา ตื่นใจ ขณะเดียวกัน ก็ก่อความตระหนก และหวั่นไหวเป็นอย่างสูง

ปรากฏการณ์ที่ทั้ง นายสิทธิผล วิบูลย์ธนากุล ตลอดจน นายศุภโชติ ไชยสัจ ร่ายจำเรียงอย่างเจื้อยแจ้วไม่มีติดขัดอาจเป็นเรื่องธรรมดาอย่างปรกติยิ่งในทางสากล

แต่เมื่อมองไปในความรับรู้ของอีกหลายคนย่อมเกิดคำถาม

 

ต้องยอมรับว่านับแต่มีพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมี นาคม 2562 เป็นต้นมา ก็ได้สร้างสถานการณ์ใหม่ที่อยู่เหนือความคาดหมายและความเคยชินเดิมหลายเรื่อง

ไม่เพียงแต่นำเอา ส.ส.กะเทยเข้ามา ไม่เพียงแต่นำเอา ส.ส.อันเป็นตัวแทนแห่งชนเผ่าเข้ามา

หากแต่ยังนำเอา”ความคิด”แปลกๆ “ความรู้”ใหม่ๆ

เพียงคำขวัญ อนาคตเรากำหนดเอง ก็สั่นสะเทือนเป็นอย่างสูงอยู่แล้วเพราะเท่ากับเป็นท้าทายต่อความเชื่อพื้นฐานในเรื่องของ”พรหมลิขิต”

ยิ่งการนำเสนอแนวคิดทางเศรษฐกิจ Made with Thailand ซึ่งท้าทายอย่างแหลมคมต่อแนวคิดดั้งเดิมที่ว่า Made in Thailand

ยิ่งเร้าความสนใจ และจำเป็นต้องล้างหูรับฟังแม้จะด้วยความงุนงงอย่างยิ่ง

 

มีความแตกต่าง สร้างความรู้สึกแปลกแยกอย่างแน่นอน ไม่เพียง แต่ต่อ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

หากแต่ยังสร้างลักษณะ”แปลกสภาวะ”ให้ปรากฏกลายเป็นช่องว่าง กลายเป็นปัญหาที่แม้จะโยนคำว่า”ไอ้หนู” เข้าใส่”เด็กยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม” กระนั้น ก็มิอาจปฏิเสธได้ว่าสิ่งใหม่ที่หลุดจากปากของเด็กๆเหล่านั้นยังก้องกังวาน

ก้องกังวานในความอึงอลแห่ง”คำถาม” รบกวนสำนึก ก่อกวนความคิดเรื่องแล้วเรื่องเล่า