E-DUANG | รหัสนัย #ก้าวไกลBigBang มีคนเข้า”ร่วม” กว่า 3,300 คน

มีความพยายามจากบางฝ่ายที่จะด้อยค่า ดิสเครดิต การจัดงานมหกรรมนโยบาย หรือที่รับรู้ผ่าน #ก้าวไกลBigBang อย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการ

ไม่ว่าจะเน้นไปในเรื่อง”ปริมาณ” ไม่ว่าจะเน้นไปในเรื่อง”คุณ ภาพ”ของงาน

เห็นได้จากการฉายชี้ไปยังจำนวน”เก้าอี้”ที่ไม่มีคนนั่ง

เห็นได้จากการสะท้อนความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นงานของเด็กๆ อันเป็นบทสรุปที่ได้กลายเป็นนิยามตั้งแต่ยุคพรรคอนาคตใหม่มายังยุคพรรคก้าวไกล

ตั้งแต่เมื่อเอ่ยถึง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ตามมาด้วยเมื่อเอ่ยถึง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

การด้อยค่า ดิสเครดิตในท่วงทำนองเช่นนี้อาจประสบความ สำเร็จในยุคที่สื่อ”เก่า”ดำรงอยู่ในสถานะแห่งการครอบงำ แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคสื่อ”ใหม่”เข้ามาแสดงบทบาท

ผลก็มิได้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังตั้งไว้ ตรงกันข้าม ภาพและความเป็นจริงที่เห็นและเป็นอยู่ได้กลายเป็นการตอบอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ

กฎกติกาที่”กกต.”วางไว้ต่างหากที่ได้กลายเป็น”อาวุธ”

เด่นชัดอย่างยิ่งว่างบประมาณที่พรรคก้าวไกลใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน”มหกรรมนโยบาย” เป็นเงินที่มีอยู่ใน”กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง”

นั่นก็คือ เงินที่ประชาชนผู้เสียภาษีบริจาคให้พรรคก้าวไกลมีจำนวนหลายสิบล้านบาท

เป็นการบริจาคจนพรรคก้าวไกลครองอันดับ 1

ด้วยระเบียบของกกต.ทำให้จำต้องมีการตรวจสอบยอดคนเข้าร่วม และพรรคก้าวไกลเองก็วางระบบเพื่อวัดยอดในการนำส่ง ให้กับกกต.ได้อย่างเป็นระบบ

เริ่มแต่การลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงาน ตามด้วยการเช็คยอด ผู้เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมภายใน 6 บูธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมการใช้เงิน 500,000 ล้านบาทในแต่ละ”นโยบาย”

ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ จำนวนหนังสือที่แจกในงานซึ่งพิมพ์เอาไว้ 3,300 เล่ม ปรากฏว่าหมดเกลี้ยง

 

จากการเปิดเผยของ”สายลับ” หรือ”นาตาชา”ระบุว่าพรรคก้าวไกลเตรียมพื้นที่ไว้ไม่เกิน 1,500 คน

แต่เมื่อหนังสือ 3,300 เล่มแจกหมดเกลี้ยงพร้อม”หลักฐาน”

ยิ่งเมื่อติดตามเทรนด์ของทวิตเตอร์ หรือ X ก็จะเห็นจากจำ นวนที่ทะยานของ#ก้าวไกลBigBang จาก 22.7K เมื่อ 16.35 น.เป็น 31.6K เมื่อ 19.51 น. ก็ชัดเจน

โดยพื้นฐาน #ก้าวไกลBiGBang ติดอันดับ 1 ตลอดทั้งวันที่ 19 พฤษภาคม