E-DUANG : ตรวจสอบ คุณภาพ ข้าว 10 ปี เซาะกร่อน บ่อนทำลาย ภายใน

ทำไมความพยายามพิสูจน์”คุณภาพข้าว 10 ปี”ที่นำโดย นายภูมิธรรม เวชยชัย จึงไม่ประสบความสำเร็จตาม”เป้าหมาย”ที่กำหนด ไม่ว่าเป้าหมาย”ตรง” ไม่ว่าเป้าหมาย”อ้อม”

ทั้งๆที่เป็นการดำเนินการโดยรัฐบาล ทั้งๆที่อยู่ในความรับผิด ชอบของ นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ดำรงอยู่ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

หากมองจากความเป็นอันดับ 1 ของรัฐบาลที่ต้องยกให้นายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว ก็ต้องยอมรับว่าสถานะทางการเมืองของ นายภูมิธรรม เวชยชัย ก็อยู่ในจุดอันสูงเด่น

มีบทบาทเป็นอย่างสูงภายในพรรคเพื่อไทย บทบาทนั้นเองทำให้พรรคเพื่อไทยบรรลุเป้าหมายในการก่อรูปขึ้นแห่ง”รัฐบาลพิเศษ”อันเป็นทิศทางที่เด่นชัดในวันที่ 22 สิงหาคม 2566

กลายเป็นความสำเร็จ กลายเป็นชัยชนะอันงดงามของพรรค เพื่อไทย สามารถช่วงชิงการนำมาได้แม้ว่ายุทธศาสตร์การเลือกตั้ง จะไม่”แลนด์สไลด์”กลายเป็นพรรคอันดับ 2

น่าสนใจก็ตรงที่ในความสำเร็จอันถือว่าเป็นชัยชนะนั้นเองถูก ทำให้กลายเป็น”จุดอ่อน”ส่งผลในเชิง”เซาะกร่อนบ่อนทำลาย”

ทำให้วิถีแห่งรัฐบาล วิถีแห่งพรรคเพื่อไทย มิได้ราบรื่น

 

หากนำเอากรณีตรวจสอบ”คุณภาพข้าว 10 ปี”มาเป็น

”กรณีศึกษา”ในทางการเมือง ก็จะเข้าใจเป็นลำดับว่าเหตุใดเจตนาของ นายภูมิธรรม เวชยชัย จึงเกิดผลในทางที่มิได้คาด

เนื่องจากภายในความสำเร็จ ภายในชัยชนะที่พรรคเพื่อไทย ได้มาได้มีส่วนรั้งดึงอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อเป็น”ข้าวสาร” สังคมก็เกิดนัยประหวัดไปยัง”จำนำข้าว”

บรรดาปรปักษ์”เก่า”ทางการเมืองต่อพรรคเพื่อไทย ต่อ นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต่อ นายทักษิณ ชินวัตร ก็ตั้งแถวและแนวต้านขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

ไม่ว่าที่อยู่บริเวณหน้า”ทำเนียบรัฐบาล” ไม่ว่าที่อยู่ในหลาย พรรคการเมือง หน้าของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ลอยหน้า หน้าของ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล ลอยหน้า

บรรยากาศของมวลมหาประชาชนที่อยู่ภายใต้ร่มธงแห่ง”กปปส.”ก็หวนกลับมามีชีวิตชีวาอีกวาระหนึ่ง

 

ผลที่เห็นตลอด 1 และ 2 สัปดาห์หลังการตรวจสอบ”คุณภาพข้าว 10 ปี”ก็ชี้ให้เห็นว่าชัยชนะที่ได้มามีลักษณะบ่อนเซาะจากภายใน

การดำรงอยู่แห่ง”รัฐบาลพิเศษ”ยังมิอาจเชื่อมสมานได้

การร่วมอาจทำให้สามารถจัดตั้งเป็น”รัฐบาลพิเศษ”ขึ้นมาได้

แต่ภายในองค์ประกอบแห่งความเป็น”รัฐบาลพิเศษ”นั้นเองที่ดำเนินไปอย่างเซาะกร่อนบ่อนทำลายตัวเอง

วิถีแห่ง”รัฐบาลพิเศษ”เช่นนี้เองทำให้เจตนาดีของ นายภูมิธรรม เวชยชัย มิอาจปรากฏผลตามความต้องการ