E-DUANG : ภาพ 200 สมาชิกวุฒิสภา ภาพ 250 สมาชิกวุฒิสภา

ภาพแห่ง 200 สมาชิกวุฒิสภา”ใหม่”ที่จะปรากฏในอีกไม่กี่วันข้าง หน้า จะแตกต่างไปจากภาพแห่ง 250 สมาชิกวุฒิสภา”เก่า”ที่เพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม แน่นอน

แม้จะมีบางส่วนแฝงกลิ่นอายแห่งอำนาจ”เก่า” แต่ก็จะปรากฏความคึกคักแห่งพลัง”ใหม่”เด่นชัดมากยิ่งขึ้น

แม้จะเป็น”การเลือก”ตามกติการัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

แม้เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่คณะกรรมการยกร่างและผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะดำเนินการตาม”ธง”ที่อำนาจรัฐ”พันลึก”สั่งการก็ตาม

อย่างน้อยที่สุดเมื่อเข้าสู่กระบวนการแห่ง”การเลือก”ก็สร้าง ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับกระบวนการแห่ง”การจิ้ม”ของเหล่าสมาชิกแห่งคสช.

นั่นก็คือ พ้นไปจากอำนาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อำนาจของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และอำนาจของ พล.อ.อนุ พงษ์ เผ่าจินดา

ภายใน 200 สมาชิกวุฒิสภา”ใหม่”จึงมิได้ดำรงอยู่อย่างเบ็ด เสร็จรวบรัดแบบ 250 สมาชิกวุฒิสภา”เก่า”

เพียงแต่ภาพ”ใหม่”จะอยู่ในฐานะ”เหนือกว่า”เพียงใด

 

การเลือก 200 สมาชิกวุฒิสภา”ใหม่”อยู่ภายใต้กฎกติกาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ บรรดากลไกอำนาจรัฐ”พันลึก”ยังยื่นมือยาวเข้ามาได้

ทั้งผ่านโครงสร้าง”รัฐราชการรวมศูนย์” ทั้งผ่านโครงสร้างแห่ง”องค์กรอิสระ”ที่มีใบสั่งทางการเมือง

ทั้งยังมีเครือข่ายผ่าน”พรรคการเมือง”ที่เคยร่วมหัวจมท้าย

แต่ถามว่าพลังแห่งอำนาจ”ใหม่”ที่เติบใหญ่ด้วยความคิดประชาธิปไตย ที่เคยต้านรัฐประหารมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าหลังรัฐประหาร 2549 ไม่ว่าหลังรัฐประหาร 2557 มีอยู่หรือไม่

มีอยู่อย่างแน่นอน มีอยู่อย่างเป็นรูปธรรมและเติบใหญ่ใน ทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง

อย่างน้อยก็สัมผัสได้จากผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 และเห็นอย่างเด่นชัดในการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม 2566

ไม่ว่าในพรรคก้าวไกล ไม่ว่าในพรรคเพื่อไทย

 

คำถามอยู่ที่ว่าพลังประชาธิปไตยจะยังสะท้อนเหมือนเมื่อเดือนมีนาคม 2562 เมือเดือนพฤษภาคม 2557 หรือไม่

แม้จะไม่โดยตรง แต่พลังที่ก่อตัวอยู่ย่อมมีผลสะเทือน ยากเป็นอย่างยิ่งที่จะปฏิเสธบทบาทและพลังอันสะท้อนจาก

พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย เข้าไปสู้กับพรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา

ภาพที่เห็นจาก 200 สมาชิกวุฒิสภา”ใหม่”จะเดินไปบนเส้นทางเหมือนที่เห็นในเดือนพฤษภาคม 2566 หรือไม่