E-DUANG : จังหวะ ปดิพัทธ์ สันติภาดา ผู้ก้าวมา กับ “ความโปร่งใส”

ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบ ไม่ว่าคุณจะชิงชัง แต่ก้ต้องยอมรับว่าการดำรงอยู่ในสถานะแห่ง”รองประธานสภา”ของ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นการดำรงอยู่อย่างมี”ความหมาย”

มิได้เป็นความหมายในตำแหน่ง”รองประธานสภา” หากแต่เป็นความหมายในฐานะของ”ผู้กล้า”กล้าในการ”คิด” กล้าในการแปรความคิดไปสู่”การทำ”

จุดต่างของ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา อันกลายเป็นจุดเด่นเป็น อย่างมากคือ การยืนหยัดในลักษณะอันเป็นการยืนยันต่อ “เป้าหมาย”ของตนอย่างแน่วแน่

เป้าหมายที่วางไว้ในเบื้องต้นคือ ตำแหน่ง”ประธานสภา” แต่เมื่อประสบเข้ากับกลเกมอันยอกย้อนในทางการเมืองโดยเฉพาะจากพรรคเพื่อไทยก็เผชิญอย่างรู้เท่าทัน

ไม่ว่ามองผ่านการตัดสินใจของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่ว่า มองผ่านการตัดสินใจของ นายชัยธวัช ตุลาธน เมื่อกลายเป็นการลงมือแบกรับของ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ก็งดงาม

เป็นความงดงามในการยอมรับต่อตำแหน่ง”รองประธาน” เมื่อมิอาจทะยานไปถึงตำแหน่ง”ประธาน”

ถามว่าแม้จะเป็น”รองประธาน” แต่สกัดยับยั้งได้หรือไม่

 

วลีอันติดปาก นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ย่อมเป็น”โปร่งใส”ไม่ว่าจะมองผ่านรัฐบาล”โปร่งใส” ยิ่งเมื่อทำงานอยู่ในสภาเป้าหมายก็ย่อมเป็นสภา”โปร่งใส”

เป็นความโปร่งใสบนพื้นฐานที่มีการเปิดเผยและยินดีให้มีการตรวจสอบและควบคุมได้

ไม่ว่าจะในเรื่องของ”หมูกระทะ” ไม่ว่าในเรื่องของ”ดูงาน”

ผลงานอันกลายเป็นความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะตรึงประทับนานแสนนานย่อมเป็นการเปิด”ลานประชาชน”ทำให้เกิดจุดเชื่อมระหว่างรัฐสภากับประชาชน

และเมื่อมีการทวงถามถึงความล่าช้าของร่างพรบ.บางร่างพรบ. เหมือนกับจะเป็นการปกก้องร่างพรบ.ของพรรคก้าวไกลแต่ ในความเป็นจริงเป็นของพรรคภูมิใจไทย หรือแม้กระทั่งเพื่อไทย

การเดินทางเข้า”ทำเนียบรัฐบาล”ก็เป็นการเดินทางอย่างองอาจในนามแห่งความ”โปร่งใส”

 

จึงไม่เพียงแต่”ความโปร่งใส”จะกลายเป็นตราประทับ หากแต่ได้ยกระดับขึ้นเป็น”อาวุธ”สำคัญในทางการเมืองอาวุธแห่งความโปร่งใสกับ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา

ก่อให้เกิดความคาดหวังว่าหาก นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ดำรงความมุ่งหมายในทางการเมืองนี้ด้วยความมั่นคงไม่แปรเปลี่ยนโอกาสย่อมจะมาถึงอย่างไม่ต้องสงสัย

หลายคนจึงมองเห็นภาพล่วงหน้า นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ที่ดำรงอยู่ในสถานะแห่ง”ประธาน”ผู้เปี่ยมด้วยความโปร่งใส