E-DUANG : ใช้ไทยรักไทย พลังประชาชน จัดการ อนาคตใหม่ ก้าวไกล

ความหวาดกลัวต่อผลสะเทือนการเติบใหญ่และขยายตัวในทางการเมืองของ”ส้ม”ได้กลายเป็น”โรคระบาด”ใหม่ จาก”บอร์ดประกันสังคม” ลามไปถึง”ส.ว.”

ไม่เพียงแต่เห็นได้จากการเคลื่อนไหวภายในกระทรวงแรงงาน โดยการยืนยันความคิดเดิมที่ให้การได้มาของ”บอร์ดประกันสังคม”ย้อนกลับไปสู่”การแต่งตั้ง”

หากความรู้สึกที่เกาะกุมต่อหลายคนในแวดวงการเมืองและกลุ่มอาชีพ คาดหมายอย่างน่ากลัวว่าการเลือกสว.ที่จะหมดวาระในเดือนพฤษภาคมก็ไม่น่าจะต่างไปจาก”บอร์ดประกันสังคม”

นี่เป็น”โรคระบาด”ที่แพร่กระจายเป็นอย่างสูงนับแต่การเลือก ตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 ปรากฏขึ้นและสร้างความตระหนก อย่างใหญ่หลวงในทางการเมือง

ตัวอย่างก็คือ การแสดงความรังเกียจต่อพรรคก้าวไกลอย่าง ออกนอกหน้า ไม่ว่าจะในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล ไม่ว่าจะในเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลใหม่

ทั้งด้วยความรังเกียจ ทั้งด้วยความหวาดกลัว อันนำไปสู่การเกิด”รัฐบาลพิเศษ”อย่างเหนือความคาดหมาย

ยืนยันความจำเป็นต้องใช้บริการของพรรคเพื่อไทยมาจัดการ

 

หากย้อนคิดไปถึงเหตุผลของการเคลื่อนไหวก่อนรัฐประหารไม่ว่า

เมื่อเดือนกันยายน 2549 ไม่ว่าเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ก็จะเข้าใจในความหวาดกลัว

ก่อนรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 สะท้อน ยืนยัน ตอกย้ำ ความหวาดกลัวต่อพรรคไทยรักไทย

เหมือนกับที่เคยหวาดกลัวต่อพรรคอนาคตใหม่

ก่อนรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 สะท้อน ยืนยัน ตอก ย้ำความหวาดกลัวต่อพรรคเพื่อไทย

หลังการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม 2566 สะท้อน ยืนยัน ตอก ย้ำ ความหวาดกลัวต่อชัยชนะอันพรรคก้าวไกลได้โดยการต่อยอด และพัฒนาจากพรรคอนาคตใหม่

จำเป็นต้องหันไปใช้บริการจากความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยบนฐานแห่งความสำเร็จของพรรคเพื่อไทย

กำจัดพรรคก้าวไกลและดับความฝันจากพรรคอนาคตใหม่

 

ชะตากรรมของพรรคก้าวไกลจึงเดินเส้นทางเดียวกันกับชะตากรรมของพรรคอนาคตใหม่

เส้นเดียวกับพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน

จะแตกต่างก็เพียงแต่มีความพยายามเอาพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน พรรคเพื่อไทย มาเป็นเครื่องมือในการจัดการ กับพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล เท่านั้น

คำถามอยู่ที่ว่าจะสำเร็จเหมือนที่เคยจัดการกับพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน หรือไม่ อย่างไร